Ples pořádaný SDČR - MO Brno


V pátek 17. ledna 2014 bylo v žabovřeském hotelu „Kozák“ hodně rušno.

Konal se tu totiž první ples brněnských seniorů . Dlouho zvažovaný záměr výboru SD ČR v Brně jestli se najde dost finančních prostředků, bude-li zájem ze strany starších spoluobčanů, rozptýlily naše místní kluby  i nadšení ze strany   jednotlivců.

Postupně  nacházel výbor vstřícnou odezvu u městských částí  i Magistrátu města Brna.  Díky tomu se mohlo už v listopadu minulého roku začít s přípravou. Od městských částí , radnice města Brna , Jihomoravského kraje i jednotlivců těchto orgánů  přicházely drobné i větší příspěvky, dárky do kola štěstí, od našich členů věcné drobnosti , včetně ručních prací 


V týdnu konání plesu už usilovně pracovali všichni , kdo chtěl pomoci. Členové výboru a sekretariátu  Svazu důchodců, dobrovolníci z klubů. 
Prvotní  myšlenka předsedkyně Mgr. Aleny Kudličkové tak stále více dostávala reálný obsah.  

První ples seniorů v Brně se nesl v duchu  známé árie naší snad nejoblíbenější české opery Prodaná nevěsta od  Bedřicha Smetany „Proč bychom se netěšili ?“ Probíhal ve velmi příjemné atmosféře, v níž se přítomní dobře bavili.  

Zaujalo taneční vystoupení manželské dvojice mistrů ve standardních tancích, stejně jako ukázky indických tanců, které pak na parketu mnohé dvojice seniorů zdatně napodobovaly. 

Ples se vydařil. A tak můžeme poděkovat primátorovi města Brna Romanu Onderkovi,  že převzal nad plesem záštitu, poděkovat za účast náměstkyni  primátora,  zástupcům městské části Brna – střed, starostce městské části Maloměřice-Obřany, zástupcům Jihomoravského kraje , senátorovi prof.MUDr.Janečkovi,předsedovi SD ČR a dalším  za to , že si udělali čas a přišli mezi nás.

Nelze ovšem zapomenout poděkovat všem, kteří se podíleli na přípravě plesu, všem těm, kteří se podíleli finančně nebo věcnými dary, všem těm , kteří se aktivně zapojili. Nakonec je třeba poděkovat i městské části Žabovřesky ,majiteli  a personálu hotelu „Kozák“. Tak příští rok nashledanou!

Libuše Gottwaldová, místopředsedkyně