Setkání generací

Mezigenerační setkání  studentek  SOŠ a SOU Dvořákova  Znojmo s našimi klienty.               Studentky 1. ročníku oboru cukrář Lenka Hermannová, Lenka Hammerová a Veronika Dršková pod vedením učitelky odborného výcviku paní  Ing. Věry Brančové předvedly, co se během školního roku naučily.

Pod jejich vedením  se do výroby  zapojily také klientky. Společně si povídaly, panovala dobrá nálada, všichni se dobře pobavili. Vůně pečiva se linula celým domovem. 

Vše se podařilo, akce splnila své poslání. Rozloučili  jsme se s tím, že další akce budou následovat.

Poděkování patří  také vedení školy za vstřícný přístup  a podporu těchto setkání.