Sportem k dobré náladě

Sportem k dobré náladě

V pátek 17. 1. 2014 po obědě se mohli klienti našeho domova aktivně projevit a zúčastnit se sportovních disciplín, které pro ně byly připraveny v kulturní místnosti. V období, kdy počasí není přívětivé a nelze jít ven na procházku, řada z klientů uvítala tuto možnost volnočasového vyžití. Házelo se šipkami na terč, shazovaly se kuželky, sbíralo se velké mikádo. Nejvíce hlaholu a smíchu zaznívalo z kulturní místnosti tehdy, když se rozbalil velký barevný padák a  kruh utvořený z klientů a sestřiček měl za cíl udržet na padáku míč kutálející se dokola.

Disciplína zdánlivě jednoduchá, ale v praxi složitější, při které skupinový efekt může vyvolat v krvi i adrenalinový pocit. Úsměv na rtech se v průběhu programu objevoval nejen u klientů sportujících, ale i těch, kteří jen přihlíželi.