Alzheimercentra školí své zaměstnance

     

 

Péče o pacienta s demencí se ve školách nevyučuje a dostupnost odborné péče je velmi problematická.

V mnohých zařízeních  se poskytuje tak, jak kdo umí, nebo spíše, jak kdo  neumí.

Zatímco u pacienta s nádorovým onemocněním by byla nehoráznost, ošetřoval-li by jej laik bez kvalifikace, u pacienta s demencí se to má tak nějak samo sebou a ošetřovatelský proces nebo jeho koncepce, v podstatě neexistuje.

Důvodů nedostatku odborné ošetřovatelské péče je více, odborníci se ale shodují, že hlavními problémy jsou zejména neexistující systém odborného vzdělání a vůbec neznalost, jak péči pacientům poskytovat. To, že se někdo vydává za poskytovatele péče o pacienta s demencí nebo Alzheimerovou chorobou ještě neznamená, že tuto péči umí kvalifikovaně poskytnout.

A protože účinný lék na Alzheimerovu chorobu, potažmo demenci, je prozatím v nedohlednu, prim hraje především kvalitní a odborná ošetřovatelská péče, která jako jediná dokáže prodloužit život pacientů s demencí a v daleko vyšší kvalitě.

 

Proto také probíhá od března do dubna 2015 v Alzheimercentru Jihlava vzdělávání v oblasti péče o pacienty s demencí, které absolvují postupně  všichni zaměstnanci Alzheimercenter. Do Jihlavy se postupně sjíždí proto, aby získali nové vědomosti, upevnili si ty staré a uměli pracovat s příručkou, která byla pro ně sepsána. Alzheimercentra totiž mají, jako jedinná v České republice, zpracovánu koncepci péče o pacienty s demencí a jako jedinná mají pro zaměstnance vlastní učebnici, která popisuje  jednotlivé oblasti a postupy péče. Jedná se o ojedinělý vzdělávací projekt, který nemá v historii ČR obdoby a během dvou měsíců bude proškoleno cca 600 zaměstnanců Alzheimercenter.

Školení vede sama autorka učebnice a provozovatelka Alzheimercenter, paní Jaroslava Jůzová.

 

Špičkovou péči mohou poskytovat jen špičkoví zaměstnanci a Alzheimercentra je mají. 

 

 

  Komplexní info