Alzheimercentrum Jihlava

Hotelový komplex Alzheimercentrum Jihlava o.p.s. zahájilo činnost od 1.11.2014 obecně prospěšných služeb formou hotelového ubytování a stravování. 

Obecně prospěšné služby Alzheimercentrum Jihlava jsou poskytovány v rámci služeb pro seniory a skupinu lidí s Alzheimerovou chorobou a ostatními typy demencí. 

Tyto obecně prospěšné služby jsou z rozhodnutí zakladatele poskytovány jako služby multifunkčního hotelového komplexu, zaměřeného především na klienty s Alzheimerovou chorobou a ostatními typy demencí s důrazem na jejich začlenění do běžného způsobu života. Rozsah služeb je koncipován tak, aby svým rozsahem pokryl možné potřeby všech klientů. V budově budou poskytovány hotelové služby, sociální služby, kontaktní místo domácí zdravotní péče, ordinace lékaře, praní prádla pro domácnost, poskytování služeb pro domácnost a osobní hygienu, půjčování rehabilitačních pomůcek, školení a pořádání kurzů, asistenční služby, tlumočnické služby, terénní pečovatelská služba, sociální poradenství, poradna demence.

 

Kontakty:

Alzheimercentrum Jihlava z.ú.
Romana Havelky 13
586 01 Jihlava
GPS: 49°24'41.53"N 15°34'37.90"E

E-mail: jihlava@alzheimercentrum.cz

http://www.alzheimercentrum.cz/

 

 

 

 

 

 

 

ALZHEIMERCENTRUM - VŠECHNA ZAŘÍZENÍ