Alzheimercentrum Zlín

Alzheimercentrum Zlín je deváté zařízení, jehož provoz byl zahájen 9.1.2015.

Služby Alzheimercentrum Zlín budou poskytovány v rámci služeb pro seniory a skupinu lidí s Alzheimerovou chorobou a ostatními typy demencí. 

Tyto obecně služby jsou z rozhodnutí zakladatele poskytovány jako služby multifunkčního hotelového komplexu, zaměřeného především na klienty s Alzheimerovou chorobou a ostatními typy demencí s důrazem na jejich začlenění do běžného způsobu života.

Rozsah služeb je koncipován tak, aby svým rozsahem pokryl možné potřeby všech klientů. V budově budou poskytovány hotelové služby, sociální služby, kontaktní místo domácí zdravotní péče, ordinace lékaře, praní prádla pro domácnost, poskytování služeb pro domácnost a osobní hygienu, půjčování rehabilitačních pomůcek, školení a pořádání kurzů, asistenční služby, tlumočnické služby, terénní pečovatelská služba, sociální poradenství, poradna demence.

Kontakty:

Alzheimercentrum Zlín z.ú.

Růmy 1393

760 01 Zlín

GPS: 49°13'10.949"N, 17°40'8.741"E

E-mail: zlin@alzheimercentrum.cz

http://www.alzheimercentrum.cz/

 

 

 

 

 

 

 

ALZHEIMERCENTRUM - VŠECHNA ZAŘÍZENÍ