Asistovaná snídaně

Není snídaně jako snídaně - v našem Domově jsme se rozhodli zavést asistované snídaně. 

Snažíme se co nejvíce podporovat soběstačnost klientů v sebeobsluze při stolování. Prozatím alespoň při snídaních.

Centrální stolování je často přizpůsobené organizačním procesům než jednotlivým klientům, neposkytuje dostatek prostoru pro komunikaci a společenské styky.

Jídlo, jeho příprava, jeho sdílení a požívání vnášejí do našeho života mnohem víc, než jen nutnou výživu těla.

Jídlo hraje klíčovou úlohu při utváření našich individuálních kulturních a sociálních rolí. Je prostředkem vytváření a utužování vztahů.

Jídlo ve společnosti nám milého člověka má léčivou moc.

Ani jsme nedoufali v takový úspěch. Původně jsme si mysleli, že na asistované snídaně bude chodit 8 – 9 klientů. Momentálně jich chodí jednou tolik. Velmi kladné přijetí od klientů je nám největší odměnou.

                                                                                 

                                                                                                                                                            Bc. Vendulka Harapesová, sociální pracovnice