Boje pokračují !!

Nejde o katastrofický titulek, kterých je dnes plno...i tentokrát šlo v hotelu Kraskov

v Třemošnici jen o přátelský střet třech týmů - Bílého, Zeleného a Oranžového - které tvořili účastníci odborné konference pořádané firmou ABENA.

Vedení týmů se kromě reprezentanta firmy ABENA ujali i zástupci spolupracujících firem SIVAK a Bonno - a dá se říci, že plnili svou roli "do roztrhání těla"..

Hlavní částí ale byl odborný program, ve kterém zazněly přednášky Ing.Renáty Prokešové, Ing.Vratislava Vojnara a Doc. PhDr. Laury Janáčkové - škála poznatků tedy sahala od právních aj.předpisů až po otázky feminity a maskulinity.  

Prezentace firem opět přinesla náměty k péči o seniory.

Z večerního boje vzešel vítězně Žlutý tým, ale ohromné uznání zaslouží všichni, poněvadž zejména v disciplíně "podlézání laťky" byly popřeny některé fyzikální zákony :-))

Takže zase za rok - s Abenou..