Čarodějnice hlídali hasiči

 

Pálení čarodějnic 2014 opravdu nemělo chybu !!. 

Tentokrát jsme přijali nabídku dobrovolných hasičů města Nejdek, kteří k nám v rámci pálení čarodějnic přijeli pobesedovat o svém náročném i zajímavém koníčku a poslání. Přivezli techniku, vozy, požárnickou výstroj a hlavně  spoustu  zajímavého povídání a příhod ze zásahů. Klienti Domova poslouchali, zkoukli velké hasičské vozidlo, někteří si vyzkoušeli výstroj, společně s hasiči podebatovali. Čarodějnice byly letos skvostně šeredné a aby bylo tradici učiněno zadost, jednu z nich jsme nakonec za odborné asistence místních hasičů upálili ( jenže nevíme kterou, musíme přepočítat zaměstnankyně :)). Poté se grilovaly buřtíky, vyzkoušeli se tak náš nový zahradní gril, hrála hudba, zpívalo a povídalo se. Akce měla obrovský úspěch, za což vděčíme nejen přípravě v režii personálu, skvělým klientům, tomu nahoře za to, že nepršelo, ale především našim nejdeckým dobrovolným hasičům. Pánové a dívko, hasiči, hned jsme klidnější, když víme, že vás tu máme. Za akci pak patří všem zúčastněným obrovský dík. Více na www.ddnejdek.cz.