Centrum pro seniory Kolín

Nezisková organizace Centrum pro seniory Kolín z.ú. byla založena v roce 2006 na základě poptávky obyvatel města Kolína.

Prostřednictvím denního stacionáře, odlehčovací služby a poradny poskytujeme péči zejména nemocným a nesoběstačným seniorům, seniorům s onemocněním Alzheimerovou chorobou nebo jinými typy demencí.

Centrum pro seniory Kolín z.ú. je zařízení s moderním zázemím a kvalifikovaným personálem. Klademe důraz na spolupráci se členy rodiny, aby senior mohl zůstat

v domácím prostředí, v kontaktu s blízkými a aby byl umožněn důstojný život nejen klientovi a pečující osobě, ale i celé rodině.

Připravujeme a řídíme projekty pro seniory, osvětovou a vzdělávací činnost.

Naším cílem je pomoc a podpora klientů, udržení jejich soběstačnosti a sociálních kontaktů tak, aby klient našich služeb byl schopen pobývat co nejdelší dobu v přirozeném prostředí v okruhu svých nejbližších.

 

Kontakty:

Sídlo:

Centrum pro seniory Kolín z.ú.

Spojovací 194, 277 14 Lhota

Provozovna:

Centrum pro seniory Kolín z.ú.

Rimavské Soboty 923, 280 02 Kolín

tel.: +420 777 334 419

http://www.senior-centrum-kolin.cz/index.html