Cesty víry

Přestože se drtivá většina našeho národa označuje za ateisty, musíme si přiznat, že jsme rádi převzali některé křesťanské tradice a zvyky a svůj život si bez nich již nedovedeme představit (Vánoce, Velikonoce).

Souvislost s vírou si většina lidí uvědomuje i když sami sebe označují za „nevěřící“ a mám pocit, že se toto „uvědomění“ s věkem zvyšuje.

V našem domově pravidelně pořádáme mše svaté, které slouží pan farář Lízner.  Zájem o mše se u našich seniorů se neustále zvyšuje. Vědomosti o věcech víry u těchto „navrátilců“, kdy byli převážně ve  svém produktivním životě ateisty určují většinou zbytky náboženského vzdělání ještě ze základní školy.

Občas se mše účastní i příbuzní našich klientů, jsou to vzácné chvíle, jsou to chvíle, které si budou dlouho uchovávat v mysli, jsou to chvíle, které jsem rádi zprostředkovali.

 

Domov se zvláštním režimem G Help z.ú. Kouřim.

 

Sociální pracovnice Bc. Vendulka Harpesová