CSS Tloskov

  

Motto:  Společnou cestou ...

 

CSS Tloskov je centrem služeb s celostátní působností. 

Nabízí pomocnou ruku všem, kteří se díky svému zdravotnímu stavu, zejména mentálnímu postižení, ocitli v nepříznivé situaci. Nabízíme alternativní domov, denní či poradenské služby, dále odlehčení osobám, které trvale pečují o své blízké s mentálním postižením, 

tím, že se o jejich zdravotně postiženého člena rodiny dočasně postaráme a budeme se snažit naplnit jeho potřeby a přání stejně, jako tak činí jeho nejbližší. 

Snažíme se, aby služby byly kontinuální – tj., aby byla možnost návaznosti péče o našeho klienta od nejútlejšího věku až po dospělost. 

Naší snahou v pracovním působení je zejména klima přátelské a pohodové atmosféry, chceme být pomocnou rukou, nikoli dokonalou odbornou autoritou, zároveň však chceme pracovat s maximální vědomou kompetencí. Víme, že nemůžeme pomoci všem, ale naším cílem je uspokojit žadatele, kde nám možnosti a kapacita dovolí, ostatním nabízíme alespoň pomoc slovem, radou a podporou při hledání cest k naplnění jejich cílů. 

Jsme si vědomi, že někdy i laskavé slovo a sdílení životních komplikací má cenu zlata. 

Naše práce směřuje k cíli, aby každý náš klient získával stále vyšší samostatnost v rámci svých možností a tím jeho závislost na okolí byla co možná nejnižší.

 

CSS Tloskov leží v malebné, průmyslem nezničené krajině, v západní části středního Povltaví na okrese Benešov, nedaleko od obce Neveklov. 

Zdejší oblast patří k tzv. Středočeské žulové vrchovině, ke krajině mírně zvlněného reliéfu charakterizovaného četnými zalesněnými pahorky a menšími údolími. Naše budovy se nacházejí v klidném prostředí, obklopeny parkem a nedalekým lesem, a přesto je zachována snadná dostupnost obce, kde mohou klienti sami či se svými asistenty využívat další služby.

Kontakty:

Centrum sociálních služeb Tloskov

Neveklov, Tloskov 1, 257 56

E-mail: centrum@tloskov.cz

Telefon: 317 740 111 , informace - 317 740 115

Mobil:  736 630 862

Fax: 317 740 113

www.tloskov.eu