Den Lesa v DD Libochovice


Den Lesa, pod tímto názvem uspořádal DD Libochovice ve spolupráci s Lesy ČR s.p., 17.2.2014 přednášku s besedou, kde byli senioři obeznámeni s prací lesníků.

Informace o hospodaření a péči o les byli základním tématem celého dopoledne.

Senioři mohli kdykoli do přednášky vstupovat se svými dotazy k danému tématu.

Pan Bláha, který přednášku vedl, takováto vyrušení uvítal.

Z přednášky se v tu chvíli stávala beseda, která byla příjemná pro všechny. Součástí dopoledne bylo i vyplnění jednoduchého kvízu a tvorba z přírodních materiálů.

Senioři si odnesli nejen cenné informace, ale i vlastní výrobky a certifikát o absolvování přednášky. Vzhledem k tomu, že se program oběma stranám líbil, bude spolupráce s Lesy ČR s.p. pokračovat. Další akce je předběžně plánována na léto v parku domova.