Domov důchodců Onšov

Vize

Budeme vytvářet vhodné podmínky pro plnohodnotný život našich obyvatel. 

Nabízíme i moderní služby založené na přirozených aktivitách uživatelů.

 

Poslání

Základním posláním domova je umožnit seniorům prožít aktivní a důstojné stáří, podporovat nezávislost a soběstačnost a zajišťovat základní potřeby seniorům, kteří se dostali do nepříznivé sociální situace. Veškerá činnost personálu směřuje k vytvoření příjemného prostředí tak, aby se co nejvíce přibližovalo přirozenému sociálnímu prostředí seniorů.

 

Cílová skupina

Domov důchodců Onšov poskytuje své služby seniorům (osobám, které dosáhly věku rozhodného k přiznání starobního, případně invalidního důchodu), kteří se dostali do nepříznivé sociální situace a:    

• potřebují z důvodu trvalé změny zdravotního stavu a omezené soběstačnosti podporu 

  a pomoc při zajištění základních životních potřeb

potřebují vzhledem ke svému zdravotnímu stavu občasnou nebo nepřetržitou základní         ošetřovatelskou péči.  

 

Sociální služba není určena:

 osobám s patologickou závislostí na alkoholu a jiných omamných látkách        

osobám s akutním infekčním onemocněním, tuberkulózou

osobám, jejichž chronické či akutní psychické onemocnění vyžaduje léčení na lůžkovém oddělení specializovaného zdravotnického zařízení

 

Poskytované služby

 • Celoroční ubytování

Celková kapacita domova je 48 lůžek, což odpovídá rodinnému typu služby. Pokoje jsou jednolůžkové až třílůžkové. Všechny pokoje domova jsou vybaveny signalizačním zařízením, které umožňuje uživatelům kontakt s ošetřovnou. Celý objekt je bezbariérový a je rozdělen do dvou budov (Alfa a Omega). V budově Alfa jsou 2 společné koupelny. V budově Omega je vždy pro dva pokoje jedna koupelna, která je vybavena sprchou, umyvadlem a WC. Ubytování zahrnuje úklid, praní, žehlení, drobné opravy ložního a osobního prádla.

 • Celoroční stravování

Uživatelům je zajišťováno stravování ve složení: 

Snídaně

Svačina

Oběd

Svačina

Večeře / druhá večeře podávaná pro diabetiky

Stravování probíhá na jídelně nebo je jídlo rozváženo na pokoje dle přání a zdravotního stavu uživatelů. V nabídce jsou tři základní druhy stravy – racionální, diabetická a šetřící. Uživatelé mají celodenně k dispozici čaj a zásobníky s pitnou vodou.

 • Pomoc při využívání návazných služeb

Lékařská péče je zajišťována prostřednictvím praktického lékaře, který do domova dochází 1x týdně. Uživatelé se mohou registrovat u tohoto lékaře, případně si mohou zajistit jiného lékaře podle vlastní volby. Na základě individuálního vyžádání dochází do zařízení psychiatr.

Péči o uživatele s onemocněním sluchu, hlasu a řeči zajišťuje specializované pracoviště Hlasové a sluchové centrum Praha při nestátním zdravotnickém zařízení Medical Healthcom spol. s r.o. Konkrétní péče je zajišťována individuálně podle potřeb uživatelů.

V individuálních případech na požádání zajišťuje službu konající personál doprovod do zdravotnického zařízení. Pracovníci domova též na požádání zajistí vyzvednutí léků v lékárně, recepty, popř. poukazy předepsané lékařem. Dle individuálních požadavků je uživatelům zprostředkován kontakt s dalšími navazujícími službami (např. pošta, úřady, veřejná doprava, kostel). Jednou týdně se koná přímo v domově bohoslužba. Uživatelé mohou docházet na mši do kostela sv. Martina, který se nachází v těsném sousedství domova.

 • Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

Odbornou ošetřovatelskou péči o uživatele zajišťují službu konající zdravotní sestry s odbornou způsobilostí. Běžnou ošetřovatelskou péčí zajišťují zdravotnické asistentky a pracovníci přímé péče s požadovanou kvalifikací podle zákona o sociálních službách.

Uživatelé mohou využívat v prostorách domova externí služby – masáže, pedikúra, manikúra.

 • Aktivizační programy
 • Univerzita volného času
 • Cesta kolem světa na rotopedu
 • Malé divadélko pod výtahem
 • Čtenářský kroužek
 • Hudební kroužek
 • Oslavičky
 • Barevné dny
 • Celodenní a polodenní výlety
 • Návštěvy kulturních a sportovních akcí

Kontakty:

Domov důchodců Onšov, příspěvková organizace 
Onšov 1

395 01 Pacov 
Webové stránky: http://www.ddonsov.cz

Tel.: 565 498 150

Na Vysočině volili miss

1. 6. 2014 Na Vysočině volili miss

Také v Domově důchodců Onšov žijí dámy na úrovni, což prokázala volba "Miss staré koleno"...
Srdce na dlani

7. 5. 2014 Srdce na dlani

Jihlavské Divadlo Na Kopečku se stalo dějištěm už 11. ročníku Srdce na dlani..