Domov Kaplice

Domov pro seniory Kaplice je příspěvková organizace zřízená Jihočeským krajem.

Najdete nás ve městě Kaplice a v Českém Krumlově.

Poskytujeme dvě registrované služby pro 52 dospělých občanů se zdravotním postižením a seniorům s dolní věkovou hranicí 55 let.


1. Domov pro seniory,  Kaplice

Kapacita: 24 lůžek

2. Domov pro seniory,  Český Krumlov

Kapacita: 28 lůžek


Posláním Domova pro seniory Kaplice je poskytovat podporu a pomoc seniorům a osobám se zdravotním postižením, kteří pro změny zdravotního stavu nebo nemoci potřebují komplexní péči, která jim nemůže být zajištěna   v jejich domácnosti za pomoci rodiny, či terénních nebo ambulantních sociálních služeb.

Poskytování sociální služby přizpůsobujeme individuálním potřebám a přáním uživatelů při zachování a respektování jejich důstojnosti a základních lidských práv. Na uživatele působíme aktivně, podporujeme jejich dosavadní způsob života s udržením či rozvíjením sociálních kontaktů, ať již s jejich přirozeným sociálním prostředím (rodinou), či místním společenstvím.


       


Kontakty:

Domov pro seniory Kaplice

Míru 366

382 41 Kaplice

Nemocniční 429, Horní Brána,

381 01 Český Krumlov

Zřizovatel: Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice

Mobil: 734 579 437

E-mail: podatelna@domovkaplice.cz

www.domovkaplice.cz

Zdobení vajíček v Kaplici

6. 4. 2015 Zdobení vajíček v Kaplici

V Domově pro seniory Kaplice jsme si pro celý letošní rok zvolili téma „Zapomenutá
i soudobá řemesla“, kdy každý měsíc naše klienty navštíví řemeslník a předvede svůj um. 
Módní přehlídka

17. 10. 2014 Módní přehlídka

Dne 9.10.2014 se v Domově pro seniory Kaplice konala nádherná módní přehlídka. Tato akce se uskutečnila v rámci celostátní akce „Týden sociálních služeb“ ke Dni otevřených dveří.
Tvořivé ruce

3. 7. 2014 Tvořivé ruce

19. června se již podruhé sešlo 9 domovů pro seniory z Jihočeského kraje v zahradě Domova pro seniory Kaplice, aby předvedly své skupinové rukodělné výrobky na téma „Léto“.
Projekt Tvořivé ruce

9. 4. 2014 Projekt Tvořivé ruce

Na počátku roku 2014 se v Domově pro seniory Kaplice zrodila myšlenka nového projektu s názvem Tvořivé ruce. Do projektu se přihlásilo 9 domovů pro seniory z Jihočeského kraje.