Domov Na Zámku

Domov Na Zámku, domov pro seniory, poskytuje sociální služby od roku 1961. Najdete nás na nejvyšší dominantě polabského města Lysá nad Labem – ve Šporkově zámku

na zámeckém vrchu.

 

V prostorách kulturní a historické památky, jejíž charakter respektujeme, se snažíme vytvářet pro naše klienty to nejlepší možné prostředí.

Pokud se k nám vypravíte, hledejte kostel a od něj už jen pár set metrů do kopce

a cíl nelze minout.

 

Zdravotní péče

Zdravotní péče je zajišťována praktickým lékařem, který dochází do domova 3x týdně.

Dále je zajišťována odbornými lékaři a to formou konzilií v jejich ambulancích nebo návštěvou klienta v domově. Zdravotní péče je poskytována v rozsahu kompetencí středního zdravotnického personálu, který zajišťuje odbornou péči nepřetržitě na základě ordinace lékaře. I po přijetí do domova má klient právo zůstat v péči svého dosavadního lékaře. V tomto případě je kontakt s lékařem, odvoz a doprovod  klienta zajišťován rodinnými příslušníky nebo formou fakultativní služby.

 

Ošetřovatelská péče a rehabilitace

Jednou ze základních služeb je komplexní, nepřetržitá ošetřovatelská péče, kterou poskytují pracovníci v sociálních službách v součinnosti se středním zdravotnickým personálem. Ošetřovatelská péče zahrnuje veškerou činnost zabezpečující základní potřeby jako je osobní hygiena, hygiena bydlení a základní fyziologické potřeby.

Rehabilitační péči zajišťují dva kvalifikovaní fyzioterapeuti.

Na základě ordinace lékaře je poskytována: elektroléčba, vodoléčba, magnetoterapie, ultrazvuk, biolampa, parafínové zábaly, rotoped, šlapadlo pro aktivní i pasivní mobilizaci, masáže, léčebná tělesná výchova, skupinové cvičení.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt:

Zámek 1/21

Lysá nad Labem 289 22

Telefon – ústředna:  +420 325 551 067

E-mail: info@dnz-lysa.cz

Web site: http://www.domovnazamku.cz/

Zámecká miss zahájila výstavu

24. 6. 2017 Zámecká miss zahájila výstavu

Zahájení výstavy Senior - Handicap nebylo jen tak obyčejné... zúčastnila se ho i Miss ze zámku !!