Domov pro seniory Chodov

 

Domov pro seniory Chodov (dále jen DS) nabízí své služby zejména občanům hlavního města Prahy, kteří mají sníženou soběstačnost především z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby v zařízení sociálních služeb.

Služby jsou určené seniorům od 65 let výše.

Ve výjimečných a závažně odůvodnitelných případech může být služba poskytována i osobám mladším.

 

Jedná se o Domov běžného typu, proto služby nejsou poskytovány např. osobám, které trpí Alzheimerovou chorobou, závažnými psychiatrickými chorobami, nebo jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytování péče ve zdravotnickém zařízení.

Domov je tvořen jednotlivými propojenými budovami, které díky svému rozmístění tvoří krásné a prostorné atrium. Atrium je zčásti zastřešené a k odpočinku mohou sloužit lavičky a dřevěný altánek. Na tyto budovy navazuje další nověji přistavená budova, při které se rozprostírá velká zahrada. Celý komplex je bezbariérový.

Celková kapacita Domova je 260 míst.

Posláním DS je prostřednictvím pobytové služby zabezpečit seniorům bezpečné a příjemné prostředí s odbornou péčí, které se bude co nejvíce podobat jejich přirozenému prostředí, ve kterém z důvodu snížené soběstačnosti, pro vysoký věk, sociální důvody a změny ve zdravotním stavu nemohou nadále zůstat.

 

Snažíme se klientům umožňovat žít dál svůj život jen ve změněných kulisách, věnovat se zajímavým oblastem, na které neměli v běhu života čas a plnit si své sny, které se jim možná zdáli pošetilé. Nabídka možností využití času je široká a různorodá.

Od intelektuálních posezení až po lidovou zábavu.

Umožňujeme klientům vyjádřit se i ve výtvarných činnostech a realizovat se i rukodělně. Dbáme především na jejich individuální potřeby, cíle a přání. I v tak velkém zařízení preferujeme jedinečnost lidské bytosti, jako nositele moudrosti našich předků.

 

V DS Chodov také pečujeme o klienty v závěrečné fázi jejich života.

Zde se v rámci aktivit ve spolupráci s psychologem věnujeme duševní a duchovní podpoře. Celodenní kvalitní komplexní péči zajišťují kvalifikování pracovníci v sociálních službách a registrované zdravotní sestry.

Naším přáním je, aby DS Chodov byl pro naše klienty adekvátním místem pro jejich spokojené a důstojné stáří.

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakty:

Domov pro seniory Chodov

Donovalská 2222/31

149 00  Praha 4 - Chodov

Tel.: recepce: +420 267 907 111

E-mail: chodov@seniordomov.cz

Web: http://www.seniordomov.cz/

FB: https://www.facebook.com/seniordomov/

 

Ocenění dobrovolníků

16. 11. 2020 Ocenění dobrovolníků

Cenu pro dobrovolníky -Křesadlo - získal dobrovolník, který dlouho, perfektně a nezištně působí v Domově pro seniory Chodov
MEMOfestival

29. 11. 2019 MEMOfestival

MEMOfestival v Domově pro seniory Chodov od 4. do 8. 12. opět rozehraje vzpomínky.
Křižovatka poezie, kresby a hudby

24. 4. 2018 Křižovatka poezie, kresby a hudby

DS Chodov uspořádal výstavu kreseb akademické malířky Jiřiny Adamcové, inspirovaných poezií a moravským Slováckem.
Vernisáž

5. 2. 2018 Vernisáž

K výročí devadesátých narozenin významné české malířky a grafičky Jiřiny Adamcové se na třech místech Prahy koná jubilejní výstava. Hlavním iniciátorem výtvarně vzpomínkového cyklu je Domov pro seniory Chodov,
Tři židle

8. 1. 2018 Tři židle

Zajímavé divadelní představení v Domově pro seniory Chodov.  
1234