Domov pro seniory, Zastávka u Brna

 

Posláním DS Zastávka je poskytování sociálních a zdravotních (ošetřovatelských) služeb, podporování soběstačnosti seniorů a umožnění prožití plnohodnotného, aktivního a důstojného života ve stáří těm seniorům, kteří vzhledem ke svému věku, zdravotnímu stavu a sociální situaci jsou závislí na pomoci jiné osoby a nemohou žít ve svém přirozeném prostředí.

Služba je plánovaná individuálně, což umožňuje seniorům rozhodovat o dalším způsobu života. Je poskytována taková míra podpory, která v maximální možné míře zachovává a rozvíjí jeho schopnosti a snižuje závislost na poskytované službě.

Služba rozvíjí sociální kontakty – podporuje přirozenou vazbu na rodinu, přátele a místní komunitu, aby se uživatelé dostali k čerpání běžných zdrojů společnosti. Rodina uživatele je pro pracovníky důležitým zdrojem informací pro zkvalitnění péče.

Péče v DS je poskytována kvalifikovaným personálem, je kvalitní a bezpečná.

 

Cílem poskytované služby je spokojený uživatel, který úspěšně rozvíjí svůj osobní cíl,

a tím prožívá plnohodnotný život ve stáří.

 

Kontakt:

Domov pro seniory Zastávka

 Sportovní 432

 664 84 Zastávka

Telefon:  spojovatelka, recepce - 546 418 811

E-mail:  dszastavka.banova@seznam.cz

MISS staré koleno 2012

20. 10. 2013 MISS staré koleno 2012

Ženy nestárnou – to dokázal první ročník soutěže Miss staré koleno, pořádané generálním partnerem akce – firmou ABENA.