Domov pro seniory Žatec

Domov pro seniory a Pečovatelská služba v Žatci je příspěvkovou organizací Města Žatce. Našimi klienty jsou občané města Žatce a jeho spádových obcí.

 

Co můžeme nabídnout:

Pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. 

Terénní pečovatelskou službu osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Je poskytována ve vymezeném čase v domácnostech osob.

 

Domov pro seniory

V našem Domově pro seniory v Žatci poskytujeme pobytové, stravovací, sociální, zdravotní a rehabilitační služby. Službu poskytujeme 24 hodin denně pro 83 klientů na 47 pokojích

(z toho:15 jednolůžkových, 28 dvoulůžkových, 4 třílůžkové).

 

Domov se zvláštním režimem

Domov se zvláštním režimem byl vybudován pro potřeby regionu s podporou investiční dotace MPSV v areálu domova pro seniory. Zkolaudován byl v roce 2012 a svoji činnost zahájil 1. června 2012.

Služba je poskytována 24 hodin denně ve dvou vzájemně propojených třípodlažních budovách s kapacitou 46 lůžek. 

 

Pečovatelská služba v Žatci je terénní sociální služba, kterou poskytujeme občanům v místě bydliště města Žatce a spádových obcí města Žatce, vzdálených do 12 km. Dále poskytujeme službu obyvatelům domu Písečná 2820 a U Hřiště 2512, 2513, Žatec, kde Pečovatelská služba sídlí.

 

Kontakty:

 

Domov pro seniory a Pečovatelská služba v Žatci

Šafaříkova 852

 438 01 ŽATEC

 tel.: +420 415 710 295 - spojovatelka

 tel.: +420 725 740 095 - pečovatelská služba

http://www.dpszatec.cz/