DPS a DZR Rožďalovice

 

Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem Rožďalovice je zařízení sociálních služeb, jehož zřizovatelem je Středočeský kraj.

Nachází se v malém městečku Rožďalovice na hranici okresů Mladá Boleslav, Nymburk a Jičín.

Domov Rožďalovice Je umístěn ve dvou komplexech: v zámku z počátku 17. století, který tvoří dominantu městečka i blízkého okolí a v bývalém klášteře, umístěném přímo na náměstí.

Obě budovy byly v nedávné době opraveny a rekonstruovány jak zvenčí, tak i uvnitř a jsou vybaveny i náležitostmi, potřebnými pro zajištění bezproblémového chodu domova. Součástí obou těchto komplexů jsou vlastní zahrady a parčíky, poskytující nejen možnost odpočinku v nejbližší přírodě, ale i krásné prostředí.

 

 

Poskytujeme dvě celoroční pobytové služby:

 

DOMOV PRO SENIORY

-  pro osoby, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM

-  pro osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění, osobám se stařeckou, Alzheimerovou demencí a osobám s ostatními typy demencí.

 

Nabízíme rehabilitační péči a také mnoho volnočasových aktivit, například ruční práce, kondiční cvičení, cvičení paměti, procházky, kavárničky s poslechem hudby, výstavy, kulturní programy či výlety.

 

Kontakty:

Domov Rožďalovice, poskytovatel sociálních služeb

 U Barborky 1

 289 34 Rožďalovice

Tel.: +420 325 593 119

E-mail: info@domov-rozdalovice.cz

 www.domov-rozdalovice.cz

 

Aktivity obyvatel

15. 5. 2014 Aktivity obyvatel

V DPS a DZR Rožďalovice probíhá celá řada aktivit obyvatel, které jim zpříjemňují život a přispívají také k rozvoji jejich mentálních i fyzických dovedností..