DZR "Matyáš" v Nejdku

 

Domov se zvláštním režimem "MATYÁŠ" v Nejdku, příspěvková  organizace

 

- zřizovatel:  Karlovarský kraj

 

- kapacita: 105 lůžek

 

 

Posláním Domova - je poskytování komplexních celodenních sociálních služeb dospělým 

a seniorům, kteří vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nemohou žít ve svém přirozeném prostředí a potřebují zvýšenou péči včetně služeb, které jim nemohou být v jejich vlastním domově poskytovány a vytváření klidného, bezpečného a přátelského prostředí s podporou a respektem k individualitě a důstojnosti obyvatel Domova, jejich přáním, možnosti volby 

a rozhodování.                    

 

Cíle Domova (tedy to, o co se každodenní činností snažíme)  jsou zejména:

- zajistit obyvateli kvalitní sociální a ošetřovatelskou péči prostřednictvím kvalifikovaného         personálu

- naplňování individuálního plánu obyvatele (IP)

- dodržování právních předpisů a vnitřních norem Domova

- snažit se naplňovat jednotlivé potřeby a přání obyvatele individuálním přístupem a péčí

- motivovat obyvatele k aktivnímu zapojování do péče o svoji osobu, do aktivního života         prostřednictvím aktivizačních a terapeutických činností

- vytvoření bezpečného a důstojného zázemí pro obyvatele

- udržování kontaktů obyvatele se společností, s rodinou a dalšími blízkými osobami a tím       snižování rizika sociálního vyloučení

 

Kontakty:

Domov se zvláštním režimem ,,MATYÁŠ'' v Nejdku, příspěvková organizace

Mládežnická 1123, 362 21 Nejdek

tel.: 353 176 447, 723 707 240

fax: 353 176 466

Šípková Růženka

3. 7. 2014 Šípková Růženka

S pohádkovým muzikálem se nám představily děti ze ZŠ nám. Karla IV. v Nejdku.
SUPER DEN

1. 7. 2014 SUPER DEN

1. MÍSTO PRO DRUŽSTVO MATYÁŠE !!!
Zpívání na Matyáši

28. 6. 2014 Zpívání na Matyáši

Žáci ZUŠ v Nejdku potěšili klienty DZR na Matyáši..
Proměny

27. 6. 2014 Proměny

Proměny.... Před a po - znáte?... V DZR Matyáš jsme zřídili v rámci pátečních posezení salon krásy, salon proměn....
Vařeníčko :-o)

10. 6. 2014 Vařeníčko :-o)

V DZR Matyáš v Nejdku si pochutnali na vlastnoručně vyrobených švestkových koláčích..
12