Etudy první pomoci

Lékařská fakulta Ostravské univerzity nabízí v rámci celoživotního vzdělávání -  Univerzita 3.věku – dvou semestrální studium: 

 

Etudy první pomoci

 

Bližší podrobnosti viz.: http://lf.osu.cz/celozivotni-vzdelavani/?idkurz=529