Fotosoutěž „Památná místa České republiky očima seniorů“

KRAJSKÁ RADA SVAZU DŮCHODCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, p.s.

STŘEDOČESKÉHO KRAJE

www.sdcr-stc.estranky

Organizátor – Krajská rada Svazu důchodců České republiky, p.s. Středočeského kraje se sídlem v Kladně, Mostecká 3229, IČ 75068168

 

vyhlašuje fotografickou soutěž

 

„Památná místa České republiky očima seniorů“

 

1.téma „Památná místa České republiky očima seniorů“

2.téma „Památná místa 2. světové války očima seniorů“

 

            Vyhlášení soutěže: 15. února 2015

            Konec soutěže:  30. dubna 2015

            Vyhodnocení a vyhlášení vítězů: do 20. května 2015

 

            Ceny pro vítěze – každé téma bude hodnoceno a odměněno zvlášť:

           

            Téma „Památná místa České republiky očima seniorů“

 

1.místo – týdenní pobyt pro 2 osoby, hotel KODREA Nové Hutě, Šumava

2.místo – věcná cena

3.místo – věcná cena

 

            Téma „ Památná místa 2. světové války očima seniorů“

 

1.místo – týdenní pobyt pro 1 osobu v hotelu REGIE*** Bojnice, Slovensko

2.místo – věcná cena

3.místo – věcná cena

 

Krajská rada SDČR Stč. kraje dlouhodobě spolupracuje s Památníkem Lidice, který pořádá soutěž o nejlepší fotografii Memento Vitae pro děti a mládež a seniory. Na základě této spolupráce bude 20 nejlepších fotografií z památných míst Ležáky, Lidice, Lety, Ploština, Javoříčko, Prlov nebo jiných míst, spojených s nacistickou represí na území České republiky a Slovenské republiky zařazeno i do této fotosoutěže a vyhodnoceno.

             

Fotografie zasílejte na e-mail adresu fotosoutez.krsdcr@seznam.cz nebo na nemcova.sdcr@seznam.cz.

Vždy prosím uveďte předmět – FOTOSOUTĚŽ 2015

 

Splnění podmínek soutěže bude soutěžícím seniorům a seniorkám zárukou zařazení jejich fotografií do soutěže.

Přejeme všem účastníkům soutěže hodně štěstí, zdraví a spokojenosti.

 

            Za organizátora fotosoutěže:                           

                                                                                                Hana Němcová

                                                                               předsedkyně KR SDČR Stč. kraje

              

Podmínky soutěže:

           

            Soutěžit může pouze senior či seniorka.

 

 1. Jednotlivé fotografie musí být v minimální velikosti 1200 x 1600 px. Tato velikost je důležitá pro případnou možnost otištění.
 2. Velikost jednoho vašeho e-mailu nesmí překročit 5 MB. Pokud se do této velikosti nevejdete, pošlete každou fotografii ve více e-mailech. Fotografie nikdy nezipujte!
 3. Fotografie samotná musí být uložena ve formátu JPG a označena jménem a příjmením autora a názvem fotografie, např. Antonín Novák, Památná místa ČR očima seniorů.jpg
 4. V předmětu vašeho e-mailu musí být uvedeno téma soutěže.
 5. Každý e-mail musí obsahovat prohlášení, že jste autorem zasílaných fotografií, že máte vypořádána práva třetích osob, které se na vašich fotografiích objevují. Nezapomeňte na přesnou poštovní adresu pro případné zaslání výhry.
 6. Od jednoho autora lze z každého tématu přihlásit maximálně 5 snímků.
 7. Do soutěže posílejte pouze fotografie, které ještě nebyly nikde uveřejněny (např. na web stránkách, v časopisech, na výstavách apod.).
 8. Fotografie posílejte na e-mail adresu fotosoutez.krsdcr@seznam.cz nebo nemcova.sdcr@seznam.cz Každý e-mail označte předmětem FOTOSOUTĚŽ  2015“.
 9. Vyhodnocení provede porota, složená ze zástupců Krajské rady SDČR Stč. kraje a odborných spolupracovníků.  Každá zaslaná fotografie bude hodnocena samostatně.
 10. Vyhlášení soutěže a vítězné fotografie budou uveřejněny na web stránce www.sdcr-stc.estranky.cz a na další www.sdcr.cz , tam pak v rubrice Středočeský kraj.
 11. Soutěže se nesmí zúčastnit členové poroty.
 12. Organizátor fotosoutěže Krajská rada SDČR Stč. kraje si vyhrazuje právo 
 • soutěž ze závažných důvodů zastavit nebo zrušit. Důvody případného zrušení musí uveřejnit na web stránce www.sdcr-stc.estranky.cz
 • vyřadit ze soutěže snímky, které mohou obsahovat prvky násilí nebo budou v rozporu s veřejným pořádkem či dobrými mravy
 • vyřadit ze soutěže snímky, nebudou-li zaslány podle podmínek této soutěže
 • se zaslanými fotografiemi nakládat pro svou propagaci na web stránkách www.sdcr-stc.estranky.cz a www.sdcr.cz bez dalšího souhlasu autora.
 1.  Fotografie zaslané do soutěže se nevracejí.
 2.  V případě osobního nevyzvednutí ceny požádá autor e-mailem nebo dopisem organizátora soutěže o zaslání poštou. Neučiní-li to, cena propadá ve prospěch dalšího pokračování fotosoutěží.
 3.  Organizátor fotosoutěže nezodpovídá za skutečnosti způsobené přenosem e-mailových zpráv. Účastník soutěže bere na vědomí rizika spojená s takovou formou komunikace včetně omezené možnosti ověření doručené zprávy.
 1. Fotografie k tématu „Památná místa 2. světové války očima seniorů“ označte názvem, datem vzniku fotografie, jménem a adresou autora, věkem autora a telefonem nebo e-mailem. Informace k fotosoutěži Memento Vitae naleznete na web stránce www.lezaky-memorial.cz

Krajská rada SDČR Středočeského kraje, p.s. prohlašuje, že zaslané fotografie nebudou bez souhlasu autora poskytnuty třetí straně a také bez souhlasu autora nebudou komerčně využity. Autoři fotografií souhlasí s uveřejněním vybraných fotek na uvedených web stránkách nebo

v měsíčníku Doba seniorů. Nejlepší snímky může organizátor fotosoutěže použít i na souhrnné výstavě.

 

Účastí ve fotosoutěži se všichni účastníci zavazují dodržovat pravidla této soutěže. Účastník, který uvedl nepravdivé údaje nebo nepravdivé prohlášení pro účast v soutěži, odpovídá za veškeré škody, které mohou tímto jeho jednáním vzniknout (autorská práva) a je povinen odškodnit nebo bránit organizátora soutěže před případnými následky.

                                                           

Ceny do fotosoutěže:

 

              Hotel KODREA                                    Cestovní kancelář                                                nakladatelství Academia

         Nově Hutě, Šumava                            IMT TOUR s.r.o. Bojnice                                                            Praha

                 
                    

       Památník Lidice                                          Krajská rada SDČR                                 Mladí fotografové Michal Vlček a Tomáš Rys

                                                                           Středočeského kraje                                     

                                                                                   

                                                                                                                                             spolupracují v porotě s organizátory fotosoutěže 

                                                                                                                                                 v rámci mezigeneračních vztahů zdarma           ​