Hry dětí a seniorů

Sportovní hry dětí a seniorů - CSS Letovice

Po roční odmlce jsme mezi námi ve čtvrtek 23. 7. přivítali děti z Letokruhu – střediska volného času (dřívější Dům dětí a mládeže Letovice). Děti k nám přišly v rámci svého příměstského tábora na téma Afrika a společně jsme prožili pěkné dopoledne ve sportovním duchu. Celá akce byla zahájena seznámením členů v jednotlivých družstvech. Všichni si sdělili, jak si přejí vzájemně oslovovat a děti podle toho vyrobily každému jmenovky. Potom členové družstva svůj tým pojmenovali a pak jsme se vydali na jednotlivá stanoviště. Ta byla naplánována tak, aby respektovala možnosti našich uživatelů, nenudila děti a vybízela ke vzájemné spolupráci dětí a seniorů.

Postupně se každý z týmů vystřídal u čtyř stanovišť. Velkou parádu udělala střelba na kelímky z vodního děla. Pro naše uživatele to byla první zkušenost s takovým náčiním a nutno poznamenat, že některým se i přesto docela dařilo.

Spolupráce dětí a seniorů se mohla hezky ukázat na dalším, tentokrát téměř exotickém, stanovišti – při předávání písku ze Sahary. V časovém limitu dvou minut si měli všichni hráči předávat písek z dlaní do dlaní a plnit nádobku na konci celé řady.

Novinkou pro děti byly stolní kuželky. S těmi už my máme zkušenost, a to nejen z každoročního turnaje v kuželkách, ale i z různých sportovních akcí, na které tuto disciplínu s oblibou zařazujeme. V tomto případě tedy děti mohly pozorovat zkušené kuželkáře a bylo vidět, že se i dětem srážení miniaturních kuželek líbí.

Na posledním stanovišti jsme tak trochu namáhali mozek – cílem zde bylo složit dvě části textu k sobě tak, aby dávaly dohromady africké přísloví, a společně jsme potom diskutovali o jejich významu.

Na závěr jsme se všichni shromáždili v altánu. Tam jsme sice vyhlásili družstvo s nejvyšším počtem bodů, ale protože toto sportovní dopoledne nebylo bráno jako soutěžní, vítězové byli vlastně všichni. Uživatelé obdrželi od dětí ručně vyráběné papírové motýly, děti si nabraly na cestu hrst bonbónů a na závěr nám v doprovodu afrických bubnů zazpívaly rytmickou písničku.

Věříme, že jak pro uživatele, tak pro děti, byla akce obohacením a milým zážitkem.