Ing. Josef Schindler

Narodil se 3. 3. 1920 a nyní bydlí v Ostravě-Mariánských Horách. 

Je členem Svazu důchodců ČR, městské organizace Ostrava, a předsedou zájmové organizace  „kardiaci“. 

Přes svůj vysoký věk (94), organizuje pro zájemce různé aktivity s přihlédnutím ke zdravotnímu postižení členů. 

Je iniciátorem zdravotních a poznávacích vycházek po okolí, do významných měst, muzeí, zámků. 

Každou akci si předem pečlivě připraví prostudováním map, historických podkladů a všech jiných dostupných materiálů o dané lokalitě v Moravskoslezské vědecké knihovně v Ostravě. S těmito informacemi pak seznamuje účastníky výletů.  

Byl oceněn Svazem důchodců České republiky za svou činnost a také získal ocenění 

Senior roku města Ostravy. 

Jeho aktivita a zájem o dění kolem sebe je neuvěřitelná.

Má v sobě hodně elánu a energie, kterou mu mohou i mnohem mladší závidět.

                                                                                                                                                             Fotografie z komentované procházky ve Fulneku

Nelze říci nic jiného než... klobouk dolů pane inženýre !!