Jak přispívat

Obecné podmínky pro uveřejňování příspěvků

Uveřejnění všech příspěvků, odpovídajících technickým podmínkám poskytovatele (viz.dále) je pro veškerá zařízení poskytující sociální služby seniorům a veškeré organizace sdružující seniory poskytnuto

ZDARMA


Užívání obsahu www.mladiduchem.cz

Vstupem (zasláním příspěvku)  na internetový portál www.mladiduchem.cz, sekce AKTIVITY uzavíráte Dohodu o jeho užívání s provozovatelem projektu (dále jen „poskytovatel“).

Obsahem internetového portálu www.mladiduchem.cz jsou informace o aktivitách seniorů v zařízeních sociálních služeb a nejrůznějších sdruženích, klubech apod. seniorů.. Jde tedy o texty, fotografie a video spoty z jednotlivých akcí, příp. pak odkazy na jiné internetové stránky s těmito informacemi.

Poskytovatel, ani nikdo jiný, negarantuje správnost ani úplnost těchto informací. Pokud zde shledáte závažná obsahová pochybení, prosíme oznamte nám to na email: info@mladiduchem.cz.

Za jakoukoliv škodu vzniklou využíváním informací z internetového portálu www.mladiduchem.cz nenese poskytovatel žádnou odpovědnost. Za škodu způsobenou třetím osobám informacemi z tohoto portálu, nese plnou odpovědnost osoba, která tyto informace vytvořila, případně způsobila škodu jejich následným použitím.

Poskytovatel si vyhrazuje právo na korektury, ev. dílčí změny v obsahu (se souhlasem zadavatele) dodaných příspěvků a vyhrazuje si právo příspěvek nezveřejnit, pokud je jeho obsah v rozporu se zákonem, autorskými právy, dobrými mravy, je neetický či jinak nevhodný.  S tím souvisí i možné omezení přístupu k internetovému portálu www.mladiduchem.cz.

Poskytovatel si rovněž vyhrazuje právo příspěvek nezveřejnit, pokud jeho účelem může být reklama komerčních subjektů, jejich výrobků či služeb, nebo poškozuje jméno a zájmy provozovatele serveru.

Pro komerční nabídky je vyhrazena sekce NABÍDKY.

Ochrana autorských práv

Internetový portál www.mladiduchem.cz a veškerý jeho obsah je chráněn autorským zákonem.

Autorská práva patří poskytovateli, popř. konkrétně uvedeným autorům. Jakékoliv komerční nebo veřejné použití obsahu mimo tento portál, je bez písemného souhlasu zakázáno.

Technické podmínky zveřejnění příspěvků

V rámci sekce Aktivity či Nabídky je možno využít:

Text – ve formátu MS WORD – max. v rozsahu 1xA4 standardního stylování vč. případných vložených obrázků a log

Max. 10 ks fotografií / obrázků ve formátu: .jpeg o celkové max. velikosti 6MB

Max. 1 ks videa v běžném formátu, video bude umístěno na portál YouTube, případně odkaz na již zveřejněné YouTube video

Jakékoliv dotazy směrujte na e-mail:info@mladiduchem.cz 

 

Tento prostor je určen pro propagaci partnerů...

320x320px