Kde pejsci pomáhají

Terapie za pomoci psů v G Help Kouřim

 

Léčivými účinky vztahů mezi člověkem a zvířetem se zabývalo mnoho studií. Canisterapie je  léčebná metoda využívající působení psa na lidské zdraví. V ČR se tato metoda stává moderní až po roce 1990, v současnosti je velmi vyhledávaná a  značně oblíbená.

U nás v domově  se psi stávají nenahraditelným společníkem starých a opuštěných lidí,

kteří potřebují lásku a přátelství. Canisterapeutický pes se zde stává „náhradou“ za vyhaslé mezilidské vztahy, stimuluje klienty k pravidelnému pohybu a celkově zlepšuje jejich psychické a emocionální vnímání. Využíváme jak formu skupinovou, tak individuální.

 

Sociální pracovnice Bc. Vendulka Harapesová