Konference ABENA - Nesuchyně

Firma ABENA pořádá již přes 10 let pravidelné konference pro pracovníky ze sociální sféry, jejichž cílem je nejen přinést účastníkům zajímavé informace z oboru a rozšířit jejich odborné znalosti, ale i umožnit jim při neformálním setkání i výměnu zkušeností a navázání nových kontaktů.

Ve dnech 2.-3.4.2015 proběhla tato akce – zaměřená na region západních, severních

a středních Čech - v hotelu Lions v Nesuchyni.

 

V rámci odborného programu vystoupili:

 

Ivan Babinec, ABENA – informoval o změnách, které přináší nový zákon 268/2014

o zdravotnických prostředcích, platný od 1.4.2015 – a s charismatem sobě vlastním...

i o novinkách v sortimentu ABENA

JUDr. Eva Rážová , MPSV ČR – okomentovala připravované změny vyhlášek a předpisů

v oblasti sociální – např. výměnu průkazů ZTP atd. – což samozřejmě vyvolalo živou diskusi…

Jaroslava Jůzová , Alzheimercentrum – vystoupila s nesmírně zajímavou přednáškou

o demenci, její diagnostice a péči o klienty s demencí … sál ani nedutal..  sklidila bouřlivý potlesk…

Jan Přeučil - nejen známý a oblíbený herec, ale i pedagog, věnující se rétorice a kultuře projevu obecně… Kromě předvedení metod k dosažení správné techniky mluvy zapojil aktivně i všechny přítomné, takže jistě u některých nastartoval i touhu se dále vzdělávat v tomto oboru – důležitém pro komunikaci s podřízenými, klienty i obecně….

Přidal i několik historek z praxe, takže o bouři potlesku na závěr netřeba hovořit..

 

Partneři konference (viz.níže - loga s proklikem na web site) informovali účastníky

o nabízených novinkách v sortimentu a službách.

Účastníci si mohli tyto znalosti ihned ověřit v rámci soutěže, kdy na závěr programu byly vylosované správné odpovědi odměněny dárky od jednotlivých firem.

Po krátkém relaxu pokračovala akce večerním programem..  

Jak bývá zvykem v posledních letech – každá konference je zakončena v určeném stylu ….

Tentokrát to bylo RETRO (60. – 80. léta), čemuž odpovídalo i oblečení, účesy atd.. řady účastníků,,

Například pionýrský oddíl z CSP Litoměřice tzv. „neměl chybu“ :-))))

 

Firma ABENA dbá nejen o zábavu, ale i o kulturní vyžití… součástí večerního programu tedy bylo i divadelní představení spolku „Do houslí“..

Doba je složitá... zvolili tedy konverzační komedii – což dle ohlasu návštěvníků byla opravdu dobrá volba..

 

Těšíme se na setkání s Vámi....

Další termíny konferencí ABENA 

 

 

 

 

 

Partneři konference