Křižovatka poezie, kresby a hudby

Jihomoravská křižovatka poezie, kresby a hudby na Jižním Městě

 

DS Chodov uspořádal výstavu kreseb akademické malířky Jiřiny Adamcové, inspirovaných poezií a moravským Slováckem. Vernisáž se konala 17. dubna 2018 v kapli Domova pro seniory Chodov. Kurátorkou výstavy je MgA. Zuzana Hytychová. Dramaturgicky akci připravila MgA. Hana Strejčková, v rámci koncertu Cimbálové muziky Michala Horsáka také přednesla básně moravských umělců. Průvodního slova se ujala Ing. Jaroslava Slivoňová.

Nová výstava zahrnuje kresby, jež jsou pokračováním i překročením básnických obrazů. Jak sama malířka v jednom z rozhovorů s Hanou Strejčkovou říká: „K moravským básníkům jsem vždycky měla blízko. Mé první básnické lásky byly V. Nezval, J. Kainar, I. Blatný. Od svého mládí jsem jejich verše polykala. A pak jsem poznala dvojici Mikulášek – Skácel.

Oba dva zakotvení na Moravě, mezi vinohrady, ve sklepě, oba vzácní.

A Jan Skácel úžasně vyzrál, z nevýrazné noty rozkvetl láskyplnou prací.“

Pro malířku je již typické propojování textu s výtvarným vyjádřením. Vždy niterně, hluboce cítí a ctí slovo a obraz. Ono provazování veršů s kresbou dodává této tvůrčí linii naléhavost, sdělnost i křehkost. Z kreseb je cítit vřelý vztah ke krajině dětství a mládí. „Jižní Morava je pro mne kus domova. Vždy se mi vybaví ten starý vinohrad, kde když člověk chvíli seděl potichu, zažil setkání se zvěří, vzácnými motýly, ptactvem a potom ta mírně svažitá krajina s barevným odstíněním půd,“ dodává Jiřina Adamcová.

Výstava s poetickým názvem Kořeny vzhůru kvetu je výsledkem dlouhodobé podpory seniorů, jimž je blízký aktivní postoj k životu. Dále je obrazem individuálního přístupu ke všem klientům, kteří se zabydleli v Domově pro seniory Chodov a dobrým příkladem, že život stářím nekončí. Výstava je realizována za laskavé a finanční podpory DS Chodov,

za spolupráce s FysioART uměleckým uskupením. Hudební vystoupení se uskutečnilo za finanční podpory dárců Anny Pospíšilové a Jonáše Plíška v rámci projektu Ježíškova vnoučata.

 

Výstava je denně otevřena veřejnosti od 9 do 17 hodin.

Bezplatný vstup a bezbariérový přístup.