Kulturní centrum Líšeň

Kulturní centrum Brno - Líšeň disponuje dvěma středisky – Kotlanka a Dělňák – s různým typem zaměření.

Středisko Kotlanka je volnočasovým centrem nabízejícím rozličnou škálu celoročních kroužků

a kurzů jak pro děti, tak i pro dospělé.

O prázdninách je Kotlanka pořadatelem příměstských táborů.

Středisko Dělňák je místem kulturního dění.

V prostorách Dělňáku se konají jak koncerty, divadelní představení, výstavy, tak i společenské akce jako plesy, svatby apod.

 

Kotlanka

Kotlanka je multifunkční prostor v blízkosti sídlištní zástavby

a s dobrou dopravní dostupností jak autem, tak MHD. Koncipovaná jako denní centrum Kotlanka je vybavená pro pořádání všech druhů kurzů – tanečních, pohybových, výtvarných, jazykových aj.

V budově jsou dva taneční sály, tři učebny, výtvarná dílna a klubovna s barem.

 

 

Dělňák

Dělňák je plně rekonstruovaný původní dům v historické části Líšně. Nabízí bohatou funkčnost a pohodlí moderního technického vybavení a k tomu dodá vaším akcím neopakovatelnou atmosféru starého městečka.

V budově je velký sál, malý sál, předsálí a galerie. V letních měsících je návštěvníkům k dispozici také vlastní hříště vhodné pro sport, hry a posezení. 

 

Poslání: 

Poskytování kulturních, kulturně společenských, vzdělávacích a informačních služeb obyvatelstvu a návštěvníkům městské části Brno-Líšeň.

Činnost:

Hlavní činností KC Líšeň je:

  • pořádat a organizačně zajišťovat odborné a vzdělávací kurzy, školení, semináře, instruktáže a jiné typy vzdělávacích akcí, včetně lektorské činnosti

  • pořádat a organizačně zajišťovat umělecké a vzdělávací programy, sportovní programy včetně rekreačně vzdělávacích akcí

  • pořádat a organizačně zajišťovat výstavy, přehlídky a obdobné akce

  • pořádat a organizačně zajišťovat kulturní a společenské akce a zábavy

  • pořádat a organizačně zajišťovat akce rozvíjející a podporující zájmovou činnost občanů

  • uskutečňovat vydavatelskou a nakladatelskou činnost

Významným projektem, realizovaným v rámci KCL je

                                        PROGRAM RÉVA

   

 

Kontakty:

Kulturní centrum Líšeň, p.o.

Kotlanka > Kotlanova 2163/7

Dělňák > Klajdovská 1050/28
628 00  Brno, Líšeň

 

 

 

e-mail: reva@kclisen.cz
web: http://kclisen.cz/