Lesnovská děvčata

15.6.2016 proběhla v Domově pro seniory Jihlava - Lesnov , p.o. volba 

                  

Jedná se již o 3. ročník dnes již populární akce, pořádané firmou ABENA

a spolupracujícími partnery...

 

Pracovníci Domova připravili nádhernou výzdobu sálu a povzbuzování  četných příbuzných, kteří byli včetně vnoučat vybaveni i mávátky a tabulemi se jmény favoritky, dodalo  akci fantastickou atmosféru.

Soutěžící dámy – o jejichž novou image se oděvními  modely, doplňky a líčením postarala autorka projektu Miss staré koleno - brněnská stylistka Jana Hrutková –   pak oslnily porotu i publikum nejen vzhledem, ale excelovaly i v přednesu básní, ve zpěvu a dokonce v opravdovém kouzlení  !!

 

V porotě zasedli:

Mgr. Vladimír Maštera – ředitel Domova pro seniory

Mgr. Miroslava Böhmová – vedoucí zdravotního úseku

paní Ivana Štěpničková  – Magistrát města Jihlavy, sociální odbor  

 ...a čestní hosté – na které se těšilo publikum složené z obyvatel Domova i z řad příbuzných – herečka Kateřina Macháčková a režisér Tomáš Magnusek..

 

Dámy předvedly v rámci prvního kola – jak už bylo řečeno - nejen eleganci, ale i výrazné nadání v oblasti recitační i pěvecké…  a dokonce i kouzelnické …  trik s kartami sklidil bouřlivý potlesk.

Hosté – paní Macháčková a pan Magnusek - pak nejen pobavili publikum vtipnými historkami , ale pozitivním poselstvím pro obyvatele ještě umocnili  atmosféru panující v sále.

Soutěžící dámy nastoupily do druhého kola „proměněné“ pomocí nápaditých doplňků,

kdy zejména klobouky vyvolaly řadu obdivných reakcí a přítomné ženy i zalitovaly, že doba, kdy se běžně nosily je již za námi.

Soutěžící pak potvrdily své znalosti i v rámci zábavného kvízu z filmů pro pamětníky..

 

Do akce bylo „zataženo“ i publikum, které mohlo vyzkoušet svou znalost herců i jejich rolí

v těchto filmech… Nejrychlejším tak bude tuto akci připomínat plyšový medvěd BAMBO..

Nakonec nastalo slavnostní vyhlášení – jako na kterékoliv soutěži Miss – tzn. fanfáry, obálky se jmény vítězek, květiny a dárky od firmy ABENA..

 

Dárky a květiny obdržely všechny soutěžící neboť v očích publika vyhrály všechny !!

Šerpu vítězce předala šarmantní Kateřina Macháčková..

Na prvním místě se umístila paní Františka Provazníková  (85 let), na druhém místě

paní Marie Filová (90 let) a na třetím  místě pak paní Marta Straková (89 let) ..  

Obdiv samozřejmě zaslouží i další soutěžící – paní Zdeňka Pavlíčková (86 let) a paní Božena Anderlová (87 let)..

 

Na závěr pak jako vždy proběhlo fotografování s VIP hosty, rodinou i přáteli..

O této akci se jistě v Domově pro seniory Jihlava – Lesnov bude ještě dlouho mluvit..

 

                                             

                        Projekt  podporuje                Generální partner

                                               

 

                                                        Partneři