Letní grilování

Ve čtvrtek 25. 6. vyvrcholilo již tradičním grilováním letošní Senior léto Domova pro seniory a Domova se zvláštním režimem - MSSS Boskovice.

Celé odpoledne zpěvem a hrou na kytaru doprovodil synovec jedné z našich klientek -

Ing. František Menšík. Akce se zúčastnily i dobrovolnice z řad pracovnic prodejny

DM drogerie Boskovice v rámci dne dobrovolnictví.

Ředitelka MSSS Bc. Marie Sáňková poděkovala všem, kteří se podíleli na přípravě

a organizaci letošního Senior léta.

Poděkování patřilo rovněž všem účinkujícím a také klientům MSSS za účast na bohatém programu.

Bohatý letní program pro naše klienty tímto grilováním neskončil.

Na letní měsíce zaměstnanci MSSS připravují například posezení na téma indiáni

nebo návštěvu místního Westernového městečka.