Loučení s létem

Rozloučení s létem

Poslední srpnový čtvrtek jsme se na naší zahradě loučili s létem.

Počasí bylo krásné, občerstvení zajištěné a hudební kulisa připravena, takže vše nasvědčovalo tomu, že prožijeme na zahradě příjemné odpoledne.

K poslechu, zpěvu i případnému tanci nám hrál pan Sekanina. Výběr písniček volil skvěle, protože naprostá většina posluchačů nebyla jen posluchači, ale vydatně pomáhala se zpěvem.

V hudební přestávce jsme měli pro odvážlivce připraveno několik zajímavých otázek, a protože si ceníme všech, kteří se do našich her zapojí, dostal každý sladkou odměnu. Vybírat se mohlo ze tří témat. Byly to „Slangové a hovorové výrazy“, u těchto otázek jsme se asi nejvíc pobavili. Hledali jsme podobný výraz např. k termínu „bonzák“, „cimprlich“ nebo „rajcovní“.

Další téma bylo „Co to je?“, což byla nejzáludnější kategorie otázek, kde jsme měli říct, co ve skutečnosti označuje pojem např. „vyžle“ (plemeno psa), kdo používá „lunt“ (dělostřelec), co jsou „bulíky“ (mladí volkové). Nechyběla ani skupina otázek hodící se tematicky k našemu odpoledni, tedy „Léto“, a tady jsme se např. dotazovali, kdy začíná a končí léto, nebo jak zní doplnění pranostiky. Z reakcí uživatelů se zdálo, že jsme kulturní vsuvku zvolili správně a že se všichni pobavili, což bylo účelem.

 

Pak přišla na řadu večeře – k té se podávala grilovaná klobása. Kdo si nedal pivečko už před večeří, učinil tak po a dobře udělal – mělo totiž pořádný říz a ideální teplotu. Kdo nemá tento kvašený mok v oblibě, mohl si dopřát vínečko bílé, případně nápoje bez alkoholu – kávu nebo limonádu.

Po 17 hod. se začala zahrada pomalu, ale jistě, vylidňovat. Několik vytrvalců si s panem Sekaninou zazpívalo poslední písničky na rozloučenou a potom se i ti poslední uživatelé odebrali do svých pokojů. Jsme moc rádi, že jsme se s létem rozloučili ve výborné atmosféře a za pěkného počasí.