LUXOR Poděbrady

LUXOR PODĚBRADY, poskytovatel sociálních služeb je zařízení sociálních služeb, jehož zřizovatelem je Středočeský kraj. Budova Luxoru se nachází v centru města Poděbrady a je

v blízkosti lázeňského parku. Tvoří ji 6 podlaží a je zde výtah.

Motto:

VŠICHNI BUDEME JEDNOU STAŘÍ A NIKDE NENÍ PSÁNO, ŽE SE Z PROCHÁZKY BUDEME VRACET DOMŮ,
ALE DO DOMOVA - CÍTÍTE TEN ROZDÍL ?
AŽ ZMIZÍ BUDEME U CÍLE !

Luxor Poděbrady Domov pro seniory

Původní soukromý lázeňský Penzion Luxor sloužil pro lázeňské hosty. Po 2. světové válce byl útočištěm pro české Židy, kteří se neměli kam vrátit. Od roku 1957 zde byl založen „Židovský domov“ a již od té doby do současnosti slouží seniorům.
Posláním Domova pro seniory Luxor Poděbrady (dále jen Domov) je zajistit důstojné žití, podporu a pomoc seniorům se sníženou soběstačností v podmínkách blížících se běžnému způsobu života vrstevníků. Zároveň umožnit klientům, aby zůstali součástí místního společenství.
Cílem Domova pro seniory Luxor Poděbrady je podpora a poskytování takových služeb, které vedou k udržení a prodloužení soběstačnosti klientů a vytvoření podmínek co nejvíce blízkých běžnému životu.

Komunitní centrum Luxor Poděbrady

Komunitní centrum vzniklo v rámci projektu "Pilotní přeměna klasické rezidenční služby (Luxor Poděbrady) v zařízení poskytující moderní komunitní služby.", který byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, SROP a Středočeského kraje. Realizace a udržitelnost projektu probíhala od února 2006 do února 2011.

Posláním Komunitního centra je překonávání bariér v nás i okolo nás a tím umožnit klientům, kteří vzhledem ke své snížené soběstačnosti, nemohou vykonávat některou z obyčejných každodenních činností, život v jejich domácím prostředí.

Poskytuje tyto registrované ambulantní služby:

Odborné sociální poradenství

Sociální rehabilitaci

 

Kontakty:

LUXOR Poděbrady, poskytovatel sociálních služeb

ul. Tyršova 678/21

29001 Poděbrady III

Tel: +420 325 615 877

Mobil: +420 602 889 420 / +420 734 233 688

 e-mail: luxor@dd-pdy.cz

www.dd-pdy.cz

 

 

Lázeňská Miss

21. 7. 2017 Lázeňská Miss

Kde jinde volit Miss než v lázních ?? V Domově pro seniory LUXOR v Poděbradech to dobře vědí...