Masopust v Boskovicích

Dne 9. února prošel areálem Domova pro seniory a Domova se zvláštním režimem průvod maškar, který u klientů probudil veselou náladu a zpestřil tak všem den.

Zapojila se i nová skupina studentek SPgŠ Boskovice, pro které to byla zábavná zkušenost.