MDŽ v Předhradí

MDŽ v Předhradí

Mezinárodní den žen – svátek, který je některými lidmi zatracován a druhými slavený…

V Domově seniorů Předhradí jsme se zařadili mezi slavící a popřáli tak našim ženám vše nejlepší k jejich svátku. Obyvatelkám našeho Domova přijel zazpívat pěvecký soubor Hrádeček z Červeného Hrádku pod vedením paní Hany Prchalové a všechny oslavenkyně se s chutí připojily ke zpěvu lidových a dechových písniček. Příjemným překvapením pro všechny přítomné ženy byla báseň pana Františka Výborného, který báseň, oslavující ženy a život, sám složil a také přednesl. Kromě sladkého občerstvení dostaly oslavenkyně k svému svátku rovněž kytičku. Poděkování za toto příjemně strávené odpoledne patří nejen pěveckému sboru Hrádeček, ale také všem zaměstnancům z Domova seniorů Předhradí, kteří se na dané akci podíleli.


A tak se na nás třeba zlobte, ale my u oslavy tohoto svátku zůstaneme a příští rok si oslavu MDŽ opět rádi zopakujeme.


"Celý život jste pilně pracovaly, a děti jste řádně vychovaly.

A Vaší snahou každodenní bylo, aby se u Vás vždycky pěkně žilo...

A tak Vy všechny milé maminky, jste vlastně skromné, tiché hrdinky!"


František Výborný