Mezinárodní den seniorů

Mezinárodní den seniorů oslavili v Sokolovně ve Žďáře n/S. 4. října 2014. 

Oslavy se zúčastnili -  senátorka Parlamentu ČR a starostka města Žďáru ing. Dagmar Zvěřinová, místostarostové města Žďáru Mgr. Jaromír Brychta, Bc. Ladislav Bárta, starosta obce Velká Losenice Miloslav Černý. Omluvil se předseda Krajské rady SDČR za Vysočinu ing. Ivan Krňanský a starosta Hamrů Hubert Křesťan.

Činnost městské organizace SDČR  za uplynulé období zhodnotila a výhled do konce roku přednesla naše předsedkyně paní Míla Benešová. Hosté v krátkých příspěvcích poděkovali seniorům za jejich aktivitu, ocenili jejich prospěšnou práci a popřáli všem pevné zdraví a do dalších let mnoho úspěšných akcí.

Následovalo velmi pěkné vystoupení žákyň v moderní gymnastice ze Žďáru n/S.  

Za  vystoupení žákyně sklidily bouřlivý potlesk a byly odměněny místostarostou Bc. Bártou. Dále následovala volná zábava a k tanci a poslechu hrála dechová hudba pana Vencelidese z Nového Veselí. 

Senioři se dobře bavili, pěkně si zatancovali, zazpívali a po tu dobu zapomněli na různá trápení.

 

Za SDČR ve Žďáře člen výboru Jan Havlíček