Mikuláš v Předhradí

Myslíte si, že Mikuláš naděluje jen malým dětem a čert vyplácí jen nezvedy?

Omyl!!

I o dospělých se vedou v pekelné knize záznamy o špatných skutcích a v nebeské jsou zaznamenány skutky dobré…

Proto i k nám do Domova zavítal Mikuláš s čerty a andělem, aby naše obyvatele pohladili, podarovali či pohrozili.

Mikulášská akce byla přijata s nadšením… čerti se snažili odnést i pár zaměstnanců :-)