Muzikoterapie

Muzikoterapie v  G - Help o.p.s.

 

Počátkem letošního roku  jsme v našem  domově začali spolupracovat s panem Jiřím Hamplem a jeho kolegyní Ivanou Guzkovou, kteří jsou členy Muzikoterapeutické asociace České republiky. Spolupráci, přestože je zatím krátká, si nemůžeme vynachválit.

Na klienty má „MUZIKOHRANÍ“ velmi pozitivní vliv,

i když klienti ztratili značnou část svých vzpomínek vlivem demence, tak prostřednictvím muzikoterapie paměť posilují.

V mozku jsou využívány alternativní cesty místo tradičních a tyto cesty vedou do oblastí spojených s hudební pamětí, které jsou například u Alzheimerovy choroby většinou zachovány. Prostřednictvím stejného mechanismu může mít z hudby užitek i jazyková

a vyjadřovací schopnost, neboť poslech písní, které měl klient rád a které obsahují slova

a výrazy, jež mu jsou blízké, mu pomůže opakovat tato slova snadněji.

Hudba působí i na psychopatologické aspekty spojené s demencí tím, že snižuje deprese

a úzkost klienta. Demence je totiž často doprovázena symptomy jako je  agresivita, poruchy nálady a spánku. V tomto případě má hudba funkci, stejně jako lék, stabilizátoru nálady

a přispívá k lepším sociálním interakcím klienta.

Muzikoterapii máme rozdělenou na skupinovou a individuální.

Doufáme, že naše spolupráce bude trvat hodně dlouho.

 

Sociální pracovnice Bc. Vendulka Harapesová