MK MARKET s.r.o.

  


Výdejna zdravotnických potřeb, poskytující služby obyvatelstvu

a zdravotnickým zařízením ambulantní péče a též ústavní nebo lázeňské péči. 


Velkoobchodní společnost,která se specializuje na prodej a distribuci hygienických

a zdravotnických výrobků.