Nadace Charty 77

přinesla v roce 1990 charitu na území tehdejšího Československa.

Byla opravdovým průkopníkem v této oblasti, protože za sebou měla více než dvanáctiletou práci v emigraci, ve Švédsku, kde František Janouch nadaci založil.
Velké sbírky, Konto MÍŠA, Konto BARIÉRY, přerostly svoji „matku“ a zakladatel nadace František Janouch i další osobnosti, které u začátků stály, tuto novou situaci akceptovaly. Stali jsme se opravdu lidovou nadací, s desítkami tisíc pravidelných dárců. V tom je naše síla....

Konto BARIÉRY

Konto BARIÉRY, od roku 1992 stěžejní projekt Nadace Charty 77,

je první a dosud jedinou kontinuální sbírkou, které se již jednadvacet let účastní desetitisíce dárců - svým pravidelným měsíčním příspěvkem pomáhají naplňovat a financovat program Konta BARIÉRY.

Za jednadvacet let činnosti rozdělilo Konto BARIÉRY stovky miliónů korun, podpořilo tisíce projektů, jejichž hlavním cílem bylo zlepšení života handicapovaných spoluobčanů a jejich plnohodnotné zapojení do společnosti. Z aktuálních potřeb handicapovaných vychází Konto BARIÉRY i při formování nových projektů. Doplňuje stát a samosprávu tam, kde jejich pomoc nestačí. Stále více se zaměření jeho pomoci posouvá od standardní pomoci, tedy rehabilitačních a kompenzačních pomůcek, bezbariérových úprav bytů, škol a dalších veřejných budov, k projektům, které souvisejí se vzděláním, pracovním uplatněním a plnohodnotným životem lidí s handicapem.

Mezi projekty Konta BARIÉRY patří

Počítače proti bariérám i portál Burza práce. Snaží se vzděláváním lidí s handicapem v oblastí informačních technologií přispět ke zvýšení jejich šance na trhu práce. Dalším projektem, který doplňuje cíle Konta BARIÉRY, je Sport bez bariér. Rozvíjí oblast, která pomáhá lidem s handicapem zdolávat překážky v oblasti sportu. Projekt podporuje amaterské sportovní aktivity lidí po úrazu, jejich zapojení do co nejširšího okruhu sportovních disciplin. Jedinečným projektem nadace jsou Aukční salony výtvarníků pro Konto BARIÉRY. Pořádáme je od roku 1993 a staly se významnou kulturně společenskou událostí. V oblasti charity nemají svým rozsahem a kvalitou konkurenci. V prosince 2012 jsme uspořádali již jedenáctý charitativní salon. Stovky českých a moravských umělců darovaly svá díla ve prospěch Konta BARIÉRY. Aukce přinesly nadaci desítky miliónů korun, ale také vynikající renomé mezi uměleckou obcí. Výtěžek věnujeme na vzdělávání studentů s postižením. Ve spolupráci se špičkovými představiteli české výtvarné scény financujeme projekt Stipendium BARIÉRY. Nový start je projekt pro pomoc lidem, kterým se v posledních 12 - 18 měsících stal úraz nebo jiným způsobem došlo k nenávratným změnám jejich zdravotního stavu. Pomáháme jim v nejtěžším období života a je to pomoc významná.

 

Senzační senioři (SENSEN)

Projekt nadace „Senzační senioři“ (SENSEN)"

je určen občanům, kteří překročili střední věk a přitom chtějí žít aktivní a plnohodnotný život.
SENSEN se stane jejich spojencem se stejným důrazem, jako to dokázalo před 20 lety Konto BARIÉRY pro lidi se zdravotním postižením.

O projektu

Demografické údaje jsou neúprosné. Říkají, že za několik desítek let bude v České republice téměř jedna třetina obyvatelstva v seniorském věku. Budou to v naprosté většině jiní senioři, než jak si je dnes běžně představujeme. Senioři aktivní, dožívající se v dobré zdravotní kondici vysokého věku, senioři, kteří nechtějí být odstaveni na vedlejší kolej.
Medicína pokročila, rychle měníme životní styl, jíme zdravěji, sportujeme a tak, pokud jsme zdraví, necítíme se vůbec staří. Naopak, hodně toho víme, a protože žijeme v „informační společnosti“, chceme to, co máme v hlavách – naše znalosti a zkušenosti, předávat dál. A tam je možná někdy kámen úrazu. Zdá se nám, že o to často není zájem. Copak my ve velkých městech, my nalezneme možnost pro své uplatnění snadněji, co ale aktivní a senzační senior na venkově ??

O co usilujeme

Projekt sází na zkušenosti, znalosti a aktivitu seniorů sází a chce aby z nich prostřednictvím projektů (Národní kronika, Druhý život dětské knihy…) měli užitek i ostatní.

Cílem je tedy nejen obohatit činnost seniorských sdružení i jednotlivců, podpořit jejich vlastní nápady, ale zároveň objektivně pomoci seniorům uplatňovat jejich autoritu a důstojnost, které se opírají nejen o věk, ale především o lidské a občanské kvality.

Dále pak se dlouhodobě angažovat v úsilí o překonávání mezigeneračních překážek a pomocí tohoto projektu čelit i narůstajícím nedorozuměním, nepochopením a mýtům ve vztazích mezi seniory a zbytkem společnosti. Projekt SENSEN se má stát účinným nástrojem proti vážnému a bolestivému problému zralého věku – osamění.


Kontakty:

Nadace Charty 77

Melantrichova 5

110 00 Praha 1

Tel.: (+420) 224 214 452, 224 230 216, 224 225 092

Fax: (+420) 224 213 647

E-mail: nadace77@bariery.cz