Národní síť podpory zdraví

Je nezávislá dobrovolná nezisková organizace. Zabývá se činnostmi v oblasti podpory zdraví a prevence nemocí. Členy jsou především kvalifikovaní zdravotničtí pracovníci

s dlouhodobými zkušenostmi při podpoře zdravého životního stylu, se zdravotně výchovnou, vzdělávací a ediční činností, s poradenstvím a konzultačními činnostmi.

Organizace dbá o to, aby metody a postupy její práce vycházely ze současné úrovně vědeckého poznání. V současné době působí v Praze a Středočeském kraji,

v Olomouckém, Zlínském, Moravskoslezském, Jihočeském, Královéhradeckém, Pardubickém a Ústeckém kraji.

 

Podpora zdraví se zabývá především správným životním stylem: to je správná výživa

a dostatečný pohyb, denní režim, zvládání stresu a péče o duševní zdraví, nekuřáctví

a svoboda od jiných závislostí, dodržování hygienických zásad, prevence přenosných chorob, bezpečné sexuální chování, zodpovědné chování při sportu a v dopravě jako prevence úrazů či specifická prevence neinfekčních nemocí.

Také péče o zdravé životní, pracovní a sociální prostředí. A to vše jak u jednotlivce, čili každého člověka, tak i u různých sociálních skupin i celé populace.

Vhodnou prevencí lze zabránit rozvoji až 80% srdečně-cévních nemocí, 80% onemocnění cukrovkou 2. typu, 40% nádorových onemocnění.

 

Kontakty:

Národní síť podpory zdraví, o.s.

Sídlo:  Šrobárova 49/48 , 100 00 Praha 10

Kancelář sdružení:

U Nemocnice 918/9, 757 01 Valašské Meziříčí

E-mail: info@nspz.cz

Tel: +420 728 245 796

Předsedkyně: MVDr. Kateřina Janovská

Tel: +420 602 537 880

E-mail: katerina.janovska@nspz.cz              

www.nspz.cz

Kontakty na krajská pracoviště:

Praha a střední Čechy: dana.fragnerova@seznam.cz

Jihočeský kraj: marie.tichakova@nspz.cz

 Královéhradecký a Pardubický kraj: marcela.mathesova@nspz.cz

Ústecký kraj: anna.milerova@nspz.cz

Olomoucký kraj: olomoucky.kraj@nspz.cz, jolana.keprtova@seznam.cz

Kraj Vysočina: kraj.vysocina@nspz.cz

Zlínský kraj: zlinsky.kraj@nspz.cz

Moravskoslezský kraj: kamila.petruskova@centrum.cz