Noc s Andersenem

4. 4. 2014 byli klienti Domova Sedlčany pozváni na  Noc s Andersenem do Městské knihovny Sedlčany. Do této akce se zapojuje tisíce lidí z celé Evropy.

Téma letošní noci bylo STROMY.

Paní ředitelka knihovny a senioři vyprávěli o svých oblíbených stromech, děti pozorně naslouchaly a některé znázorňovaly korunu a kořeny klientům, kteří představovali kmeny. Na konci všichni dohromady vytvořili dlouhou alej.

Následovala beseda o kapličkách na Sedlčansku.