Občanské sdružení TOTEM - RDC

Spolek TOTEM - Regionální dobrovolnické centrum vznikl původně jako občanské sdružení registrací u Ministerstva vnitra ČR dne 27.7.1999 pod č.j. VS/1-1/40853/99-R , dle zákona č.83/1990 Sb., o sdružování občanů.

Naším posláním je vytvářet pozitivní a funkční mezilidské vztahy, jak v rámci rodiny, tak v širším kontextu občanské společnosti.

Naplňování našeho poslání se uskutečňuje skrze poskytování sociálně aktivizačních služeb, aktivizačních programů a dalších, zejména dobrovolnických projektů, které jsou v souladu s námi stanovenými dlouhodobými cíli.

TOTEM - RDC je členem:

  • Asociace neziskových organizací Plzeňského kraje
  • Asociace poskytovatelů sociálních služeb
  • Asociace Pět P
  • Koalice dobrovolnických iniciativ

TOTEM - RDC je od roku 2007 aktivně zapojen do KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V PLZNI. 

Cíleně doplňuje síť sociálních služeb města Plzně ve shodě s výstupy Střednědobé rozvojové koncepce sociálních služeb města Plzně na období 2008 - 2015.

Projekt TOTEM – Dům napříč generacemi (multifunkční – mezigenerační centrum) vznikl ve spolupráci s OSS, UMO Plzeň 1  a Magistrátem města Plzně. Projekt nese myšlenku propojit a rozvinout aktivity tak, jak je má  TOTEM - RDC ověřené několikaletou realizací, a nastavit nové aktivity, které jsou připravovány na základě monitoringu klientských potřeb ve spolupráci s komisí Komunitního plánování města Plzně.

V průběhu let 2003-2011 TOTEM – RDC získal tato oprávnění k realizaci projektů a aktivit:

Rok 2000 - akreditace z USA pro realizaci projektu Pět P (americký projekt Big brother, Big sister)

Rok 2001 - akreditace k realizaci projektu EDS, projekt akreditován v Bruselu a následně u ČNA ČR

Rok 2003 - akreditace MVČR k vysílání dobrovolníků dle zákona č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě,

Rok 2007 - registrace poskytovatele sociálních služeb dle zákona 108/2006 Sb.

Rok 2010 - registrace k poskytování sociálně právní ochrany dětí pověřenými osobami dle zákona č.359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.

Kontakty:

Občanské sdružení TOTEM - RDC

Kaznějovská 1517/51, 323 00 Plzeň-Bolevec

http://www.totem-rdc.cz/

Telefon:420 377 260 425

Telefon:420 736 489 755

Telefon:420 373 312 374