Ocenění dobrovolníků

Domov pro seniory Chodov – ocenění dobrovolníka cenou Křesadlo

 

Myšlenka každoročního ocenění dobrovolníků Křesadlo vznikla již v rámci Mezinárodního roku dobrovolníků v roce 2001.

Symbolika udělované ceny i jejího názvu je více než zřejmá: dobrovolníci jsou těmi, kteří pomáhají vykřesat jiskry lidství.

V ceně Křesadlo jde o symbolické poděkování těm, kteří zdarma svůj volný čas věnují obecně prospěšným činnostem. Křesadlo se snaží oceněným dobrovolníkům získat respekt k jimi vykonaným aktivitám.

O tom, komu bude náležet ocenění cenou Křesadlo, rozhoduje komise složená ze zástupců neziskových organizací, novinářů, zástupců státní správy a samosprávy a komerčních firem.

Dobrovolnictví má v Domově pro seniory Chodov mnohaletou tradici. Přináší konkrétní pomoc tomu, kdo ji potřebuje, ale zároveň poskytuje dobrovolníkovi pocit smysluplnosti. V době, kdy nejsou ohledně koronavirové situace v sociálních zařízeních omezeny návštěvy, působí v Domově pro seniory Chodov kolem 35 stálých dobrovolníků. Každý z nich dochází za „svým“ klientem, se kterým tráví volný čas – mohou si číst, povídat, procházet se, věnovat se různým zálibám. Některé vztahy jsou navázány již po dobu několika let.

Jiní dobrovolníci v DS Chodov zase vedou různé zájmové činnosti – divadelní klub, dámský či pánský klub, IT kroužek nebo třeba skupinové cvičení

či čtení.

Dobrovolník Filip Novák na půdě Domova působí již dlouho. Vzhledem k jeho nasazení a tomu, že se v něm věnuje různým činnostem a všem s nadšením, byl nominován na cenu Křesadlo roku 2019 za Prahu.

V Domově pro seniory Chodov se velmi aktivně věnuje zejména divadlu – podílí se na vedení divadelního kroužku, vystupuje v představeních pro klienty. Pod jeho spoluvedením proběhlo také několik tanečních lekcí pro seniory, kde vyvedl k tanci řadu obyvatelek Domova. Na každoroční Zahradní slavnosti Domova připravuje pro dětské návštěvníky program – divadelní představení, hry, workshopy. Pomáhá při přípravách a realizaci také dalších aktivit pro obyvatele Domova – jmenujme například velký zimní ples nebo MEMOfestival.

Je velkou ctí a potěšením, že Filip Novák cenu Křesadlo za rok 2019 získal!

Předání ceny se uskutečnilo v září 2020 v rezidenci primátora hl. města Prahy. Za Domov pro seniory Chodov se slavnostního odpoledne zúčastnil oceněný Filip Novák a dále paní ředitelka Mgr. Bc. Ilona Veselá, vedoucí úseku ART Ing. Jaroslava Slivoňová, pracovnice aktivizace Tereza Jechová a PR manažerka Domova Bc. Pavla Masopustová. Všechny zúčastněné byly podporou pro oceněného Filipa, který z rukou organizátorů převzal diplom, sošku, dárek a květinu.

Po slavnostním ceremoniálu Filip všechny ujistil, že v dobrovolnickém působení bude v Domově nadále rád pokračovat.

 

Oceněnému gratulujeme !

 

 

 

Bc. Pavla Masopustová, DiS. - PR manažerka & fundraiser

Domov pro seniory Chodov, Donovalská 2222/31, 149 00 Praha 4, tel.: +420 773 808 816