Ochrana osobních údajů - GDPR

Ochrana vašich osobních údajů

 

V souvislosti s nabytím platností nových předpisů týkajících   se ochrany osobních údajů a v zájmu o bezpečnost vašich osobních údajů doporučujeme, abyste věnovali pozor a přečetli si tuto informační zprávu.

25 května 2018 vstoupilo v platnost nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46 / ES.

 

Chtěli bychom Vás informovat, že s ohledem na nové nařízení jsme provedli veškerá opatření pro ochranu vašich údajů na nejvyšší úrovni a zároveň Vás chceme informovat o vašich právech, na které budete mít nárok v souvislosti s novými předpisy.

 

Správcem Vašich údajů je Ing. Václav Džambík, provozující portál www.mladiduchem.cz

 

Máte právo požádat o přístup k osobním údajům, právo na jejich úpravu, vymazání nebo omezení zpracování, právo namítat proti jejich zpracování

a právo na přenos dat. Kromě toho můžete kdykoliv využít své právo na odvolání souhlasu.

Veškerá data z tohoto portálu jsou uložena na heslovaném externím flash disku, který je uložen u koordinátora projektu (pověřence pro GDPR), 

kterým je Ing.Václav Džambík.

 

Chcete-li uplatnit výše uvedená práva, můžete se na pověřence pro GDPR obrátit odesláním příslušné zprávy

na e-mailovou adresu: arc1@centrum.cz