Ombudsman pro zdraví

Kancelář Ombudsman pro zdraví vám poradí s vašimi právy pacientů         

Kancelář Ombudsmana pro zdraví je nové centrum pro informace, poradenství a pomoc pacientům a pracovníkům ve zdravotnictví. Ptát se zde lze na cokoli, co vás zajímá o vašich právech u lékaře či při hospitalizaci v nemocnici.

 Zejména jde o situace:

- kdy došlo vinou nekoncepčnosti systému, chyby lékaře či zdravotnického personálu ke         zhoršení zdravotního stavu pacienta,

- kdy byla člověku neoprávněně odmítnuta lékařské péče,

- kdy bylo s pacientem zacházeno v rozporu s právem na úctu, důstojné zacházení

  a soukromí,

- kdy byly neoprávněně vybírány poplatky či úhrady za zdravotní péči,

- kdy pacientovi byly zbytečně předepisovány léky s vysokými doplatky,

- kdy řeší pacient problémy s dostupností hrazené péče apod. 

 

Na Kancelář Ombudsmana pro zdraví se mohou obracet sami pacienti, jejich příbuzní či ustanovení pečovatelé na základě plné moci či jiného právního dokumentu. Služby jsou bezplatné.

Více informací získáte na www.ombudsmanprozdravi.cz

či na ochrance@ombudsmanprozdravi.cz

 

Jak podat podnět Kanceláři Ombudsmana pro zdraví?

Potřebujete-li se na něco zeptat či podat stížnost, udělejte to výhradně písemně. Vyberte si tu z následujících tří forem, která bude pro vás nejpříjemnější.

PROSTŘEDNICTVÍM ON-LINE FORMULÁŘE

Vyplňte formulář na www.ombudsmanprozdravi.cz, připojte důležité dokumenty a odešlete.

ELEKTRONICKOU POŠTOU

Vyplňte formulář, který jste si stáhli z webových stránek www.ombudsmanprozdravi.cz .

Společně s dalšími dokumenty odešlete na e-mailovou adresu:

ochrance@ombudsmanprozdravi.cz

Respektujte pravidla elektronické komunikace.

PÍSEMNĚ KLASICKOU POŠTOU

Vyplňte formulář, který jste si stáhli z našeho webu. Vložte jej společně s dalšími dokumenty do obálky a zašlete poštou na adresu: 

Kancelář Ombudsmana pro zdraví, Národní 11, 110 00 Praha 1 

Za předpokladu respektování pravidel elektronické komunikace můžete vše zaslat i na technickém nosiči dat.

KDO MŮŽE PODAT STÍŽNOST

Podnět Kanceláři Ombudsmana pro zdraví mohou podat jednotlivci, firmy, spolky, nadace, lékaři a další zdravotníci, stejně jako zdravotnická zařízení.

Avšak je třeba respektovat, že to může být jen ten, kdo sám chce chránit svá práva nebo

je zákonným zástupcem či opatrovníkem dotčeného. V případě zastoupení jiné osoby,

je nutné doložit plnou moc, či jiný doklad, který vás k podání opravňuje.

 

OTEVŘENÁ DISKUSE

K vzájemnému předávání zkušeností a k diskusi pak slouží Facebook Ombudsman pro zdraví a Twitter.

 

Kontakty:

Kancelář Ombudsmana pro zdraví

 Národní 11

 110 00 Praha 1

 

http://www.ombudsmanprozdravi.cz/

ochrance@ombudsmanprozdravi.cz

https://www.facebook.com/OmbudsmanProZdravi