Oslava výročí

Centrum sociálních služeb města Letovice oslavilo 10. výročí

Ve čtvrtek 18. června 2015 jsme měli tu čest oslavit desetileté fungování Centra sociálních služeb města Letovice (CSSML).

Oslava výročí se odehrávala na slavnostně vyzdobené zahradě.

Kolem altánu se sešli pozvaní hosté, naši uživatelé a jejich rodinní příslušníci.

Naštěstí nám přálo počasí, a tak jsme mohli strávit příjemné odpoledne. Slavnost zahájil pan ředitel, Ing. Ivo Kubín, který ve svém projevu zmínil počátky fungování obou služeb, vyzdvihl naše úspěchy a vše, co se za uplynulé roky podařilo.

Na jeho slova navázal pan starosta Vladimír Stejskal, který pro pana ředitele a také pro všechny zaměstnance přinesl Čestné uznání. Tohoto si nesmírně vážíme, protože město Letovice, jako zřizovatel CSSML, nám tímto vyjadřuje velkou podporu a je třeba říci, že bez opory zřizovatele, jak finanční, tak i té lidské, by se nám pracovalo velmi těžce.

Odpoledním programem oslavy nás provázela cimbálová muzika Majerán, zatančily nám mažoretky Vo Co Gou pod vedením paní Magdalény Křížové a uživatelé měli možnost pokoušet štěstí při losování tomboly. V průběhu celé akce si také zájemci mohli prohlédnout ukázku výrobků našich uživatelů a fotografie z naší historie – z výstavby Domova pro seniory, úprav zahrady a vystavění altánu, a také z akcí, které jsme v CSSML v minulých letech pořádali.

Současně jsme v přízemí Domova připravili výstavu fotografií zachycující vznik našeho kalendáře pro rok 2016 s názvem „Hodnota duše“. 

Návštěvníci si tak mohli prohlédnout snímky, které se do kalendáře nevešly a které zobrazovaly naše uživatele v kostýmech a nalíčené.

Za úspěšný průběh celé oslavy patří poděkování všem zaměstnancům CSSML a sponzorům, bez kterých bychom tuto akci nemohli zrealizovat. Dále děkujeme městu Letovice a všem, kteří s námi spolupracují.