Otilie Vaňková

Rok 1914 byl poznamenán atentátem v Sarajevu, jenž byl spáchán na následníka rakousko-uherského trůnu, a který byl záminkou k vyhlášení války Srbsku Rakousko-Uherskem.

Pro mnoho lidí byly válečné události velmi tragické, ale i v tomto období přicházely na svět děti a v roce 1914 se narodila i paní Otilie Vaňková.

Přišla na svět jako nejmladší dítě do rodiny pražského truhláře. 

I její tatínek bojoval v první světové válce, proto ho po návratu malá Otilie nepoznávala. Ačkoli rodina nebyla bohatá, žila velmi spokojeným životem. Rodiče spolu se šesti dětmi často jezdili na chatu do vesnice Mokropsy, kde byla velká zahrada a trávili tam řadu dní… Velkou ztrátou pro rodinu bylo úmrtí tatínka, kdy nejmladší Otilii bylo pouhých 11 let. Maminka musela živit rodinu sama.

Přesto všechno rodina držela pospolu a maminka vedla děti k lásce k umění a kultuře. Otilie spolu se svou sestrou ráda navštěvovala divadlo a operní představení. Láska k muzice i divadlu ji provázela celým životem.

 

Paní Otilie prožila všechny významné historické okamžiky našeho státu – jak vznik naší republiky, druhou světovou válku, komunistický převrat, rok 1968 i vznik samostatného Českého státu.

Paní Vaňková v letošním oslavila 100. narozeniny a je i přes svůj věk velmi aktivní, má zájem o dění kolem sebe a využívá moderní techniku (mobil, IPAD).

Její elán a energii ji závidí mnozí mladší jedinci.

Paní Otilie je pamětnice mnoha významných událostí a její vzpomínání a vyprávění o válkách, okupaci, normalizaci doplňuje významné historické mezníky autentickými zážitky ze svého života.

Paní Vaňková se s radostí účastní mnoha společenských a kulturních akcí jako je MISS Babča, kde v loňském roce zvítězila.