PaeDr. Mojmír Vavrečka, CSc.

Dokladem toho, že se člověk nesmí vzdát, je jeden z uživatelů našeho Domova seniorů Havířov, středisko LUNA, 

docent PaeDr. Mojmír Vavrečka, CSc.

 

Vystudoval rusistiku na Univerzitě Palackého v Olomouci, pak učil ruštinu na Průmyslové škole v Ostravě-Vítkovicích a na Hutnické průmyslovce v Havířově.

Je příkladem pedagoga, který realizuje princip celoživotního sebevzdělávání a který učil s láskou a nasazením.

Od roku 1972 učil na katedře ruského jazyka na Pedagogické fakultě v Ostravě (15 let byl vedoucím této katedry), po založení Ostravské univerzity na katedře slavistiky její Filozofické fakulty.

Ve Volgogradě složil aspirantské zkoušky a ve Voroněži obhájil dizertační práci, na Ostravské univerzitě se pak habilitoval jako docent ruského jazyka.

Jeho oborem je lexikologie a tvorba slovníků.

 

Jako autor a spoluautor se podílel na vydání 12 slovníků česko-ruských, rusko-českých, je autorem asi 80 odborných prací, několika učebnic ruštiny a další odborné jazykové literatury.

Jako významná soudobá osobnost je uveden v publikaci Who is who…? (v České republice), kterou vydává švýcarské nakladatelství, a v níž jsou uvedeni lidé, kteří pomáhají České republice perspektivním způsobem při rozvoji v oblastech ekonomiky, vědy a techniky, výzkumu, politiky a státu, umění, sportu apod.

Ale nebylo to vždy jednoduché.

Ve svých 52 letech po prodělané chřipce ochrnul. Pohyboval se nejprve pomocí holí, po zhoršení zdravotního stavu na vozíku.

Jeho nadřízení mu vyšli vstříc a přemístěním učebny do přízemí mu umožnili učit a zkoušet studenty a pokračovat tak v jeho milované práci.

Učil až do svých 75 let. Po smrti manželky se o něj starala dcera.  Má také syna a dva vnuky. V našem Domově je necelé 2 roky.

A je zde velmi spokojený.

Nadále překládá z ruštiny a angličtiny alternativní a technickou literaturu. Pracuje pomocí počítače, na němž píše jednou rukou pomocí tužky.

Svým aktivním přístupem k životu je jistě pro všechny z nás inspirací.

Pan Vavrečka letos oslaví 80 let, a tak mu přejeme úsměv na tváři, milované lidi okolo sebe a ještě hodně smysluplně vyplněných dní.